WBSO (IT)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling voor ondernemingen die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Een ander woord voor S&O is de bekendere Engelstalige term Research & Development (R&D). Hiermee komen innovatieve ondernemingen in aanmerking voor een fiscale korting op de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor een S&O-project. De tegemoetkoming heeft de vorm van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Voor wie?
Ondernemingen (met of zonder personeel)

Voor wat?
Het ontwikkelen van (1) nieuwe fysieke producten, (2) nieuwe fysieke productieprocessen, (3) vernieuwende programmatuur; of (4) het doen van technisch wetenschappelijk onderzoek.

Data
Indiening is doorlopend mogelijk.

Budget
In 2022 is er € 1.366 miljoen beschikbaar.

Voordeel
Bereken uw voordeel op deze pagina

Voor wie?
Ondernemingen (met of zonder personeel)

Voor wat?
Het ontwikkelen van (1) nieuwe fysieke producten, (2) nieuwe fysieke productieprocessen, (3) vernieuwende programmatuur; of (4) het doen van technisch wetenschappelijk onderzoek.

Data
Indiening is doorlopend mogelijk.

Budget
In 2022 is er € 1.366 miljoen beschikbaar.

Voordeel
Bereken uw voordeel op deze pagina

Algemene informatie

Met uitzondering van publieke kennisinstellingen kunnen alle ondernemingen in Nederland WBSO aanvragen bij de RVO. Het doel van de WBSO is om technische innovatie en vernieuwing bij Nederlandse bedrijven te stimuleren door een deel van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven te compenseren.

Verrekening vindt plaats via de aangiftes loonheffingen. Voor ondernemers zonder personeel geldt er een vaste S&O-aftrek die in 2022 € 13.360 bedraagt. Voor startende zelfstandigen geldt er een extra voordeel in de vorm van een aanvullende S&O-aftrek die € 6.684 bedraagt.

Bij het opstellen van een WBSO-project moet er rekening gehouden worden met een aantal belangrijke punten:

  • Een aanvraag wordt beoordeeld door een specialist die kennis heeft van het vakgebied dat relevant is voor een project. Het is belangrijk om daarbij op de juiste manier de technische knelpunten, oplosrichtingen en technische nieuwheid te formuleren.
  • Voor de compensatie van overige kosten en uitgaven binnen een project kan gekozen worden voor (1) een forfaitaire berekening; of (2) op basis van daadwerkelijke kosten en uitgaven.
  • Na indiening bestaat de kans dat er aanvullende vragen over het project gesteld worden. Daarnaast kan er achteraf een (fysieke) controle uitgevoerd worden.

WBSO IT

Ook een IT-project kan in aanmerking komen voor de WBSO indien er sprake is
van ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. Bij de WBSO IT is het
belangrijk om in de aanvraag voldoende aan te tonen dat er technische
knelpunten zijn die worden opgelost door te coderen in een programmeertaal
zoals Python of Java. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende WBSO IT-projecten
zijn de ontwikkeling van nieuwe apps, SaaS-platformen of (zelflerende)
algoritmes. 

Belangrijkste voorwaarden

  • WBSO kan alleen aangevraagd worden voor toekomstig S&O-werk dat in Nederland wordt uitgevoerd;
  • De ontwikkeling moet technisch nieuw zijn voor uw onderneming en technische knelpunten worden zelf of door eigen personeel opgelost;
  • De onderneming valt onder de vennootschapsbelasting (ondernemingen met personeel) of onder de inkomstenbelasting (ondernemingen zonder personeel);
  • Ondernemingen met personeel kunnen 4x per jaar indienen. Voor ondernemingen zonder personeel geldt geen maximum;
  • Een aanvraagperiode loopt automatisch tot het einde van het kalenderjaar. 30 september is de uiterste deadline voor indiening van een project in de laatste 3 maanden van hetzelfde kalenderjaar. Projecten die in januari van het volgende kalenderjaar starten moeten uiterlijk op 20 december ingediend worden.

Voorbeeldproject

Een onlineafdeling van een innovatieve retailer heeft succesvol WBSO aangevraagd voor een project waarbij nieuwe IT-programmatuur ontwikkeld werd. Het bedrijf zette stevig in op steeds meer gemechaniseerde en geautomatiseerde processen in de distributiecentra en het bezorgproces. Hierbij werden door interne developers allerlei verschillende IT-knelpunten opgelost door nieuw geschreven codes.

In het project zijn 16.000 S&O-uren gemaakt met een vooraf berekend S&O-uurloon van €36. Daarbij was de forfaitaire berekening voor de overige kosten en uitgaven van toepassing.

Hieronder volgt de berekening van de uiteindelijk toegezegde afdrachtsvermindering:

In het project waren 16.000 S&O uren gemoeid met een S&O-uurloon van €36 en een forfaitair bedrag van €10 per uur.

16.000 x €36 + (1.800 x €10 + 14.200 x €4) = € 650.800
€350.000 x 32% + (€650.800 − €350.000) x 16% = € 160.128

Formule WBSO

(aantal SO uren x gemiddeld SO uurloon + aantal so uren x forfatair bedrag) x grondslagpercentage

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat innovatie een prominente rol heeft in het Nederlandse bedrijfsklimaat. Graag stellen wij ondernemingen dan ook in staat om de innovatie te kunnen realiseren. De WBSO is eén van de regelingen die zich hier bij uitstek voor leent. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw relevante technische uitdagingen op de juiste manier schriftelijk vorm te geven in een succesvolle aanvraag. 

Wij begeleiden uw subsidietraject van A tot Z. Na ontvangst van een beschikking kan de Innovatiebox mogelijk interessant worden. Meer informatie kan hier worden gevonden.

Bereken WBSO

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project en nagaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Stap 2. Analyse

Specifieke technische knelpunten, oplosrichtingen en de technische nieuwheid bespreken in een gesprek met één van onze consultants.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.