Updates Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2024

13 december 2023

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is opnieuw geopend. Waar deze regeling in 2023 geopend was van maart 2023 t/m eind augustus 2023 kent de regeling nu een langere openstelling. Deze nieuwe openstelling van de DEI+ loopt van 21 november 2023 t/m 29 augustus 2024.

 

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem contact met ons op.

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Het budget is bijna verdubbeld naar € 141 miljoen.
  • De maximale bedragen voor de verschillende projecten zijn verhoogd naar € 30 miljoen voor demonstratieprojecten, € 25 miljoen voor pilotprojecten en € 25 miljoen voor test- en experimenteerinfrastructuurprojecten.
  • De regeling was gericht op CO2-reductie in/voor 2030 in Nederland. Omdat projecten vaak meer tijd nodig hebben en 2030 dichterbij komt is het nu zo dat het project direct of indirect moet bijdragen aan verminderen van CO2-uitstoot binnen tien jaar na de start van het project.
  • In de subsidiepercentages voor de demonstratieprojecten zijn kleine wijzingen doorgevoerd. Dit verschilt per thema.
  • Door de verbreding van de regeling zijn er naast pilotprojecten ook demonstratieprojecten mogelijk voor projecten die gericht zijn op het gebruik, transport en opslag van CO₂, projecten rondom biobrandstoffen en opslag van hernieuwbare energie.
  • Ook het thema Circulaire Economie wordt verbreed. Meer typen projecten komen hierdoor in aanmerking. Eerder kwamen alleen demonstratieprojecten in aanmerking die waren gericht op het opnieuw gebruiken van afval van anderen. Nu kan er ook subsidie worden aangevraagd voor projecten voor het opnieuw gebruiken van eigen afval. Ook projecten rond de vervanging van primaire door secundaire grondstoffen komen in aanmerking.

Ten slotte, het budget van de vorige openstelling was ruimschoots overtekend en kan tevens voor het sluiten van de regeling zijn uitgeput. Wacht dan ook niet tot de deadline met het indienen van een aanvraag.

Kansen voor West 1920x800

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.