VEKI opnieuw geopend met een verlengde openstelling

26 april 2024

De wijzigingen in de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII), ook bekend als VEKI, zijn bedoeld om investeringen van bedrijven in de industrie te ondersteunen, gericht op het kosteneffectief verminderen van CO2-emissies in Nederland. De recente aanpassingen omvatten een verlenging van de looptijd met een jaar tot augustus 2025 en een verhoging van het maximale subsidiebedrag van € 15 miljoen naar € 30 miljoen. Deze verhoging werd mogelijk gemaakt door een aanpassing van de algemene groepsvrijstellingsverordening, die meer steunruimte biedt voor dergelijke initiatieven.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem contact met ons op.

Subsidiemogelijkheden VEKI 2024

De subsidiemogelijkheden zijn uitgebreid tot verschillende typen activiteiten, waaronder milieubescherming, energie-efficiëntiemaatregelen, hernieuwbare energiebronnen, circulaire economie en lokale infrastructuur. De subsidiepercentages variëren per type investering en kunnen voor middelgrote en kleine ondernemingen worden verhoogd. Daarnaast wordt voor projecten gericht op circulaire economie nu 40% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd, tegenover 35% voorheen.

Openstellingen VEKI 2024

De nieuwe openstelling van de regeling loopt van 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025, met een subsidieplafond van € 130 miljoen. De evaluatie van de effectiviteit van de regeling is gepland voor eind 2024, wat zal bepalen of verdere verlenging en wijzigingen worden voorgesteld aan de Tweede Kamer. Dit initiatief is een belangrijk instrument in de nationale aanpak van klimaatverandering door het stimuleren van duurzame investeringen binnen de industrie.

Subsidie is er voor:

  • milieubescherming in overeenstemming met artikel 36 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • energie-efficiëntiemaatregelen anders dan voor gebouwen in overeenstemming met artikel 38 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen of uit hernieuwbare waterstof, met uitzondering van uit hernieuwbare waterstof geproduceerde elektriciteit, in overeenstemming met artikel 41 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling in overeenstemming met artikel 46 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • circulaire economie in overeenstemming met artikel 47 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • lokale infrastructuur in overeenstemming met artikel 56 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
Kansen voor West 1920x800

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.