Verschillende fasen onderzoek en ontwikkeling in R&D-projecten

Bij veel (Nederlandse) subsidieregelingen die betrekking hebben op innovatie worden de termen “industrieel onderzoek” en “experimentele ontwikkeling” gebruikt om een onderscheid aan te brengen in de uit te voeren activiteiten. Wat met deze termen bedoeld wordt en waarom het onderscheid wordt gemaakt is soms niet direct duidelijk. Deze korte toelichting kan hierin opheldering geven.

Verschillende fases innovatieproject

Een innovatieproject verloopt meestal in een aantal fasen, waarbij de onzekerheid over toepassing van de nieuwe techniek of het nieuwe product/proces/dienst naar mate de werkzaamheden vorderen steeds minder wordt. Op basis van het niveau van het risico is er een internationale aanduiding TRL (Technology Readiness Level) die loopt van 1 tot 9. Deze indeling is oorspronkelijk gemaakt door NASA. Bij het niveau 1 begint het innovatieproject en aan het einde bij niveau 9 is de innovatie gereed voor marktintroductie. Onderzoekwerkzaamheden vinden plaats in de TRL’s 1 tot en met 3. Ontwikkelingswerkzaamheden starten in TRL 4 en lopen door tot en met TRL 6. Hierna komt een project in de demonstratiefase (TRL 7 en 8) en tenslotte is er de laatste fase TRL 9 (de voorbereiding op de marktintroductie).

Subsidiepercentage TRL-niveaus

Omdat het risico op het mislukken van een innovatie minder wordt naar mate de werkzaamheden in een hoger TRL-niveau plaatsvinden is in subsidieregelingen het subsidiepercentage gekoppeld aan de TRL-niveaus. Het subsidiepercentage is hoger bij de lage niveaus (meer risico) en wordt verlaagd naar mate de activiteiten plaatsvinden in de hogere TRL-niveaus (grotere kans op succes).

Industrieel onderzoek

Industrieel onderzoek is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren.

Experimentele ontwikkeling

Experimentele ontwikkeling is het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten.

Begroting onderbouwen gesubsidieerd project

Het onderscheid in deze activiteiten is van ook van belang bij het maken van begrotingen voor subsidieaanvragen. Normaal is binnen de Europese Unie subsidie voor economische activiteiten niet toegestaan omdat dit de concurrentiepositie van bedrijven kan beïnvloeden. Hierop zijn uitzonderingen gemaakt en een van deze uitzonderingen is subsidie voor innovatie. Deze subsidie is wel toegestaan als aan bepaalde eisen wordt voldaan (toegestane staatssteun).  De subsidie is dan wel gebonden aan een maximum percentage. Voor industrieel onderzoek is dit 50% en voor experimentele ontwikkeling 25%. Omdat onderzoek meer risicovol is dan experimentele ontwikkeling is het subsidiepercentage hoger. Deze percentages kunnen worden verhoogd voor MKB-ondernemingen en als bij een innovatieproject wordt samengewerkt. Vaak is in een innovatieproject zowel sprake van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en het maken van een goede begroting kan dan complex zijn. De ervaren adviseurs van Balance kunnen helpen bij het goed verdelen van de activiteiten en onderbouwen van de begroting.  

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies