Verwachte subsidieregelingen vanuit Topsector Energie

9 maart 2022

Vanuit de Topsector Energie zullen in april vier subsidieregelingen worden opengesteld, aldus de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Het betreft haalbaarheidsstudies, pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van verlaging van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving, industrie en elektriciteit conform de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Het betreft de volgende vier subsidieregelingen:

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidies? Neem contact met ons op.

Topsector Energiestudies Industrie

Topsector Energiestudies Industrie is bedoeld voor industriële bedrijven die haalbaarheidsonderzoeken willen uitvoeren voor een innovatief pilot- of demonstratieproject. Het minimale bedrag aan subsidie dat moet worden aangevraagd is verlaagd tot 25.000 euro.

Topsector Energie O&O-tender

Deze tenderregeling betreft onderzoek- en Ontwikkelingsprojecten op het gebied van onder andere CO2-vrije warmtesystemen, klimaatneutrale brandstoffen, proceselektrificatie en circulaire oplossingen in de industrie.

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

De regeling Hernieuwbare Energietransitie is beschikbaar voor brede projecten waarmee de CO2 uitstoot kan worden verminderd. Denk daarbij aan bovengenoemde onderwerpen en CO2-opslag en meer uitontwikkelde CO2 reducerende oplossingen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Aardgasloze wijken en gebouwen, circulaire economie, hernieuwbare energie etc. zijn voorbeelden van onderwerpen die in deze brede subsidieregeling in aanmerking kunnen komen als demonstratieprojecten.

Voor alle bovengenoemde regelingen geldt dat tijdig aanvragen de kans van slagen verhoogd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Energie en Klimaatinnovaties

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.