WBSO IT aanvragen

De WBSO (voluit Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een belangrijke fiscale stimuleringsregeling die ondernemingen de mogelijkheid biedt om te profiteren van lagere loonkosten voor innovatieve activiteiten. Ook een IT-project kan in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuwe app, dienst of platform. Het kan echter een behoorlijke opgave zijn om de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur te bewijzen aan de IT-specialist die het beoordeelt. Waar het bij nieuwe producten of productieprocessen (niet zozeer IT) vaak makkelijker is om technische aspecten te concretiseren, is dat lang niet altijd het geval bij IT-projecten. Hoe zorgt u er dan uiteindelijk voor dat een WBSO-aanvraag voor een IT-project gehonoreerd wordt?

Stel de juiste vragen

Allereerst is het belangrijk dat de plannen daadwerkelijk in aanmerking komen voor de WBSO. Stel daarbij, in deze volgorde, de volgende vragen:

  1. Zijn de werkzaamheden technisch nieuw voor de onderneming of is dit vaker gedaan?
  2. Zijn er IT-knelpunten die opgelost moeten worden?
  3. Is de oplossing onbekend?
  4. Is er sprake van een onderzoekscomponent?

Als op alle vragen ja geantwoord kan worden, dan komt het project in aanmerking voor de WBSO. Nu is het zaak om het voor de beoordelaar zo makkelijk mogelijk te maken om het IT-project goed te keuren. Het goed beschrijven van mogelijke R&D-trajecten zorgt ervoor dat de slaagkans aanzienlijk toeneemt. Hoe kan dit het beste worden gedaan?

Formuleer de juiste technische knelpunten

Voor een succesvolle aanvraag is het vereist om aan te tonen dat het project technisch complex is en knelpunten bevat. Deze knelpunten moeten nieuw zijn voor een onderneming en kunnen alleen opgelost worden door, de term zegt het al, speur- en ontwikkelingswerk. Om tot een goede WBSO-aanvraag te komen, is het dan ook zeer belangrijk om samen met de programmeurs na te gaan waar zij zoal tegen aanlopen. Let op, het (technisch) risico mag aanwezig zijn dat het niet lukt. Vervolgens moeten deze knelpunten zo concreet en duidelijk mogelijk opgenomen worden in de aanvraag. Wees daarbij niet bang dat een beoordelaar het niet begrijpt. Alle IT-projecten worden namelijk beoordeeld door IT-specialisten die beschikken over de nodige kennis. Blijf weg van functionele omschrijvingen, en benoem vooral de technische aspecten.

Breng de mogelijke oplossing in kaart

Bij de tweede stap zullen de (mogelijke) oplosrichtingen in kaart worden gebracht. Wat is het plan van aanpak? Hoe wordt getracht de technische knelpunten op te lossen? Uit de oplosrichting moet blijken dat er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe. Houdt hierbij in het achterhoofd dat de nadruk moet liggen op een maatoplossing en dat er niet zomaar gebruik gemaakt kan worden van een kant-en-klaar softwarepakket. Benoem ook de daarmee gemoeide programmeertalen en ontwikkeltools die gebruikt worden in de maatoplossing en leg de nadruk op de eigen ontwikkeling.

Toon de technisch nieuwheid aan

Al met al moeten de bovenstaande onderdelen aantonen dat de onderneming te maken krijgt met de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. Benoem specifiek welke technische aspecten nieuw zijn en toon aan dat deze onderdelen gaandeweg bedacht en ontwikkeld worden volgens een iteratief proces. De ontwikkeling hoeft niet baanbrekend te zijn. Worden functionaliteiten bijvoorbeeld steeds meer naar de backend getrokken? Of krijgt u voor het eerst te maken met nieuwe machine learning technieken? Benoem dat dan ook expliciet inclusief de technische risico’s.  

Balance heeft veel ervaring met het opzetten, schrijven en begeleiden van een WBSO-project. Ondersteuning nodig of eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op. We denken graag mee.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies