Welke subsidies zijn er voor duurzame bouw en renovatie?

Bent u van plan bestaand vastgoed te verduurzamen of nieuw duurzaam vastgoed te bouwen? Dan zijn er tal van subsidies en fiscale regelingen mogelijk om u te ondersteunen in deze verduurzaming. Akoestische panelen van schapenwol, een inpandig muurbegroeiingsysteem of een circulair tapijt met terugnamegarantie komen allemaal in aanmerking, maar goede isolatie bijvoorbeeld ook. Daarnaast is het mogelijk om een heel pakket aan maatregelen in zijn geheel mee te nemen.

Subsidiemogelijkheden zakelijk vastgoed

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen zijn er naast subsidies ook fiscale regelingen mogelijk zoals de EIA en de MIA. Hierbij wordt een extra aftrekpost meegenomen in de belastingaangifte waarmee de effectieve belasting lager uitvalt. Met een duurzaamheidsexpert kan er voor worden gekozen om middels een duurzaamheidslabel verschillende investeringen te combineren. Het advies zelf komt vaak ook in aanmerking.

BREEAM, LEED en GPR
Door het behalen van een duurzaamheidslabel en -certificaten kan één grote subsidieaanvraag opgesteld worden, waarbij een pakket aan investeringen geheel in aanmerking kan komen. Duurzaamheidslabels die hiervoor in aanmerking komen zijn BREEAM, LEED en GPR. Daarnaast is het ook mogelijk om een labelsprong te maken, waarbij het energielabel met enkele stappen wordt opgehoogd.

ISDE, SDE++, EIA en MIA
Belangrijke regelingen voor individuele investeringen zijn de ISDE, SDE++, EIA en de MIA. Voor individuele investeringen dient per item naar de vereisten vanuit de regeling gekeken te worden of het aansluit.

Veel voorkomende investeringen zijn:

  • Zonnepanelen
  • HR-glas
  • Batterij
  • Warmtepomp
  • Warmte koude opslag (WKO)
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
  • Energiezuinige koeling
  • Luchtbehandelkasten
  • Isolatie

Daarnaast zijn er tal van andere investeringen die in aanmerking komen. Ook is het mogelijk om energiezuinige alternatieven aan te dragen om opgenomen te worden op de lijst.

Subsidiemogelijkheden maatschappelijk vastgoed

DUMAVA is de regeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Onder deze regeling kunnen energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden waar een energieadvies voor is uitgegeven. O.a. provincies, gemeenten, waterschappen, scholen, kerken en culturele centra komen hiervoor in aanmerking.

Sportverenigingen kunnen vanuit de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) in aanmerking komen voor subsidie.

Waar te beginnen?

Het is verstandig om eerst een beeld te hebben van de benodigde investeringen. Dit kan met behulp van aannemers en energieadviseurs. Wanneer er een globaal beeld is van deze investeringen is het verstandig een subsidieadviseur in te schakelen. Op deze manier kunnen tijdig alle opties doorgelicht worden zodat aan de juiste voorwaarden wordt voldaan en geen deadlines worden gemist.

Zit u midden in dit proces en bent u benieuwd wat uw subsidiemogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies