Diensten

We vinden het belangrijk dat we onze klanten op elk terrein kunnen ondersteunen om zo een optimale – en bij voorkeur lange termijn – samenwerking te bewerkstelligen. Van subsidiescan en subsidieaanvraag tot administratie en compliance. Balance verzorgt uw subsidietraject van a tot z. Meer informatie over onze diensten en het proces kunt u hieronder vinden.

Onze diensten

Subsidiescan

Is de subsidiewereld nieuw voor u en uw organisatie of wilt u simpelweg weten wat de mogelijkheden zijn, dan kan een subsidiescan uitkomst bieden. Aan de hand van de (beoogde) bedrijfsactiviteiten kunnen wij de mogelijkheden in kaart brengen en een inschatting maken van de slagingskans per regeling. Het is raadzaam om deze aan het begin van een project in kaart te brengen zodat er geen subsidies worden misgelopen.

Subsidieadvies

In het verlengde van de subsidiescan kunnen we adviseren over de beste mogelijkheden, zodat de dagelijkse werkzaamheden en/of het project goed aansluiten bij het gestelde doel van de subsidieregeling. Het is namelijk niet alleen van belang om een goed project te hebben, maar ook een goede aanvraag!

Subsidieaanvragen

Vanzelfsprekend schrijven we aanvragen voor alle soorten regelingen. Dit kan variëren van een formulier tot aan tientallen pagina’s van een projectplan, hetgeen regeling afhankelijk is. Niet alleen de kwaliteit van een project is belangrijk, maar ook de manier waarop het op papier wordt gezet. Dit vraagt een bepaalde insteek en ervaring.

Admin. & Compliance

Vaak ontstaan er administratieve en financiële verplichtingen na ontvangst van een beschikking of toezegging. Hierbij gaat het veelal om tussentijdse (en eind-) rapportages gedurende de looptijd van een project. Wij bewaken de deadlines en begeleiden u bij het opstellen van deze rapportages. Door tijdig aandacht aan alle verplichtingen te besteden weet u zeker dat u aan alle wet- en regelgeving voldoet.

Projectmanagement

Bij projectmanagement kunt u denken aan onderhandelingen tussen partners, juridisch en strategisch advies, rapportages, deadlines, monitoren van gemaakte afspraken en het informeren van projectpartners over de door de subsidieverstrekker gestelde voorwaarden. Een belangrijk aspect van projectmanagement is de samenwerking met andere ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten.

Juridisch advies

Het kan voorkomen dat er juridische vragen of knelpunten zijn die beantwoord of opgelost moeten worden in geval van samenwerking met een Nederlandse, dan wel buitenlandse partner. Ook bieden wij ondersteuning bij een bezwaar- of beroepsschrift in het geval van een afgewezen aanvraag. Bij meerdere lopende subsidieprojecten in een organisatie dienen ook de regels met betrekking tot staatssteun en/of juridische beperkingen in acht te worden genomen.

Subsidiemanagement

Wanneer er sprake is van veel verschillende subsidiestromen in een organisatie, is het raadzaam om een coördinator te benoemen. Wij kunnen hierbij fungeren als begeleider waarbij we uw mensen leren alle op deze pagina genoemde zaken te beheren en vooraf goed in te richten. Zo maakt Balance van subsidiemanagement een goedlopend, praktisch en kostenefficiënt proces voor uw organisatie.

Fiscaal advies

Subsidies en fiscale voordelen kunnen nauw met elkaar verbonden zijn. Zo zijn er diverse fiscale voordelen te behalen/verkrijgen na het ontvangen van bijvoorbeeld een WBSO- beschikking. Hierbij kan gedacht worden aan de gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de Innovatiebox. Balance Subsidies werkt nauw samen met een fiscaal adviesbureau die u met deze, maar ook met andere fiscale vraagstukken van dienst kan zijn.

Overig

Subsidievraagstuk dat niet op deze pagina vermeld staat? Neem contact op en we gaan voor u aan de slag.

Voorbeeld aanpak