DEI+

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is bedoeld voor demonstratie- of pilotprojecten die uiteindelijk direct of indirect bij gaan dragen aan CO2-reductie. Er zijn acht thema’s waar subsidie aangevraagd kan worden, uiteenlopend van de af- en opvang van CO2 tot aan de flexibilisering van het energiesysteem. Een aantrekkelijke regeling waarmee grote delen van een demonstratie, het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkelingen kunnen worden gedekt.

Voor wie?
Ten minste een onderneming, individueel of in een consortium

Voor wat?
Pilot- en demonstratieprojecten

Data
7 januari 2022 t/m 17 mei 2022

Budget
€ 126,6 miljoen

Voordeel
Het subsidiepercentage is maximaal 80% tot een maximum van €15 miljoen

Voor wie?
Ten minste een onderneming, individueel of in een consortium

Voor wat?
Pilot- en demonstratieprojecten

Data
7 januari 2022 t/m 17 mei 2022

Budget
€ 126,6 miljoen

Voordeel
Het subsidiepercentage is maximaal 80% tot een maximum van €15 miljoen

Algemene informatie

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2030 de broeikasgassen met ten minste 49% terugdringt ten opzichte van 1990. Om dit te realiseren, zijn verschillende missies geformuleerd. Innovatie kan bijdragen aan het versneld realiseren van deze missies. De DEI+ draagt hieraan bij. Binnen de acht thema’s van de DEI+ zijn er verschillende mogelijkheden voor pilot- en demonstratieprojecten die direct of indirect bijdragen aan CO2-reductie. Deze acht thema’s zijn:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Circulaire economie
 • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage) (alleen pilotprojecten)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie
 • Flexibilisering van het energiesysteem (waaronder waterstof) (alleen pilotprojecten)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector

Voor 2021 is het totale budget van de DEI+ €126,6 miljoen. De maximale subsidie bedraag €15 miljoen per project met uitzondering van het thema ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ waarbij de subsidie kan oplopen tot €9 miljoen. Subsidieaanvragen voor het thema ‘Circulaire economie’ kunnen worden gedaan vanaf €3 miljoen per project. Is de subsidieaanvraag lager? Dan is er de DEI+ circulaire economie; een gelijknamige maar aparte regeling met een budget van €19 miljoen.

Pilotproject

Een pilotproject is een experimenteel project waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het testen van een proces in een laboratorium. Het kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe producten, processen, of diensten, of om het verbeteren van bestaande producten, processen of diensten.

Bij een pilotproject staat de mate van innovatie centraal. Hier dient de internationale status quo van onderzoek en techniek als maatstaf. Het maximale subsidiepercentage voor pilotprojecten voor ondernemingen is 25%. Voor onderzoeksorganisaties is dit 80%.

Demonstratieproject

Bij een demonstratieproject gaat het om de praktijktoepassing van een product, proces of dienst dat een bepaald milieuvoordeel realiseert. Belangrijk bij een demonstratieproject is dat u als aanvrager van de DEI+ ook investeerder bent. Bovendien moet u eigenaar (of exploitant) blijven van de installatie, ook na afronding van het project, al is er ook ruimte voor financiële lease. Welk deel van de kosten gedekt wordt is afhankelijk van het thema waarop u een subsidieaanvraag indient. Dit varieert tussen 30% en 50% van de kosten.

Belangrijkste voorwaarden

De DEI+ is bedoeld voor individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden met ten minste één onderneming. Provincies en gemeenten kunnen meedoen in een samenwerkingsverband maar mogen zelf geen subsidie ontvangen. Verder dient het project direct of indirect bij te dragen aan CO2-reductie. Indirecte manieren van CO2-reductie zijn opgenomen onder verschillende thema’s, zoals ‘Hernieuwbare energie’ en ‘Flexibilisering van het energiesysteem’. Daarnaast komen ook CO2-equivalenten in aanmerking: CH4, N2O, HFK’s, PFK’s en SF6.

Verder zijn er nog enkele punten waar u op dient te letten, zoals:

 • U mag niet met uw project beginnen voordat uw aanvraag is ingediend;
 • U moet uiterlijk zes maanden na de beschikking beginnen met uw project;
 • De looptijd van het project is maximaal vier jaar.

Per thema gelden daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

Voorbeeldproject

Elk jaar worden er circa een miljard autobanden geproduceerd wat een problematische afvalstroom oplevert. Wereldwijd wordt namelijk 70% van de autobanden verbrand wat leidt tot enorm veel CO2-emissie. Hiervoor is in een laboratorium een oplossing bedacht. Middels een energie-efficiënt proces hebben ze oude autobanden kunnen omzetten tot Carbon Black, een grondstof die veel toegepast wordt bij allerlei producten die zwart zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw mobiele telefoon hoesje, de inkt in pennen, de toetsen op uw toetsenbord en uiteraard ook voor autobanden. Door de brede toepasbaarheid van Carbon Black konden zij een enorme CO2-reductie realiseren. Dit proces was echter getest in laboratoria, niet in een grootschalige fabriek. Hier bood de DEI+ uitkomst omdat de initiatiefnemers hiermee een eerste fabriek kunnen bouwen.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan verduurzamen. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze verduurzaming te kunnen realiseren en de DEI+ is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

In een eerste gesprek kijken we naar de match tussen uw projectplan en de voorwaarden van de regeling. Uiteraard kijken we naar de DEI+ maar doen dit altijd in de context van de andere innovatie- en energiesubsidies. Zo inventariseren we de beste opties voor u.

Stap 2. Analyse

Vervolgens wordt het definitieve project doorgesproken. We verzamelen alle benodigde documenten, denk hierbij aan het projectplan, de begroting, machtigingsformulieren, financieringsplan en exploitatieberekeningen. Hiermee schrijven we een kansrijke aanvraag en dienen deze voor u in.

Stap 3. Schrijven en indienen

Na toekenning van de subsidie kunt u beginnen met uw project. Bij de toekenning komen ook enkele plichten, zoals een projectadministratie en een eindverslag. Hierin kunnen we u ook assisteren, net als eventuele wijzigingen die moeten worden gemeld bij de RVO.