Duurzame Bouw

Met een duurzaamheidscertificaat (BREEAM, LEED of GPR) kunt u belastingvoordeel krijgen. U kunt hiermee een beroep doen op de MIA en Vamil regelingen. De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn twee fiscale regelingen voor ondernemingen die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Voor wie?
Belastingplichtige ondernemingen

Voor wat?
Duurzaamheidscertificaten

Data
Doorlopend indienen

Budget
MIA: € 192 miljoen in 2024
Vamil: € 25 miljoen in 2024

Voordeel
netto voordeel van maximaal 11,25%

Voor wie?
Belastingplichtige ondernemingen

Voor wat?
Duurzaamheidscertificaten

Data
Doorlopend indienen

Budget
MIA: € 144 miljoen in 2022
Vamil: € 25 miljoen in 2022

Voordeel
netto voordeel van maximaal 11,25%

Algemene informatie

BREEAM, LEED en GPR zijn certificaten voor duurzame bouw met elk eigen voorwaarden.

BREEAM

BREEAM is een internationaal gecertificeerde methode. In Nederland is dit certificaat geïmplementeerd door de Dutch Green Building Council en heet het programma BREEAM-NL. De BREEAM weegt verschillende categorieën op het gebied van management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval landgebruik, ecologie en vervuiling. De BREEAM-score wordt uitgedrukt op een schaal van 1 t/m 5. De hoogte van de score bepaalt het uiteindelijke voordeel.

LEED

LEED is net als BREEAM een internationaal gecertificeerde methode. LEED kent een gebouw scores toe op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, waterbesparing, energiezuinigheid, materiaalkeuze, binnenmilieu en innovatie. Een LEED-score wordt uitgedrukt in Certified, Silver, Gold en Platinum.

GPR

GPR wordt gebruikt om in de bouw te sturen op duurzaamheid. Nieuwbouw en bestaande bouw binnen woningbouw en utiliteit kan gebruik maken van de GPR-methode. GPR beoordeelt op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Een GPR-score wordt afgegeven op een schaal van 1 tot 10. De hoogte van de score bepaalt het uiteindelijke voordeel.

MIA en Vamil

Door middel van deze certificaten is het mogelijk om subsidie te krijgen voor uw investering via de MIA en Vamil. De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen en maken gebruik van dezelfde Milieulijst. In sommige gevallen kunnen deze regelingen gecombineerd worden. Netto kan dit een voordeel opleveren van maximaal 14%. De hoogte van de score bepaalt het uiteindelijke voordeel.

Belangrijkste voorwaarden

  • U heeft een belastingplichtige onderneming;
  • Het gebouw is bestemd voor een gebruiksfunctie (uitgesloten zijn woon- of bijzondere overige functies);
  • Het gebouw moet 5 jaar op de balans van de eigenaar blijven staan;
  • De investering voor het bedrijfsmiddel bedraagt minimaal € 2.500;
  • Drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting moet de aanvraag ingediend zijn.

Voorbeeldproject

Voor een renovatie van een gebouw gecombineerd met verduurzamende investeringen is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de MIA. In dit project is de GPR-methode toegepast en dit heeft geleid tot een classificering van 7,5. Voor een renovatie van een gebouw met dit GPR-certificaat is een MIA-percentage van 45% van toepassing. De kosten van dit project bedragen € 600.000 en er wordt gerekend met een vennootschapsbelasting van 25%.

MIA

Investeringsbedrag x MIA-percentage x vennootschapsbelasting

€ 600.000 x 45% x 25% = € 67.500

Dit levert een netto voordeel op van 11,25%.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederland duurzamer wordt. Graag stellen wij u dan ook in staat om hier een bijdrage aan te leveren. De duurzame bouwcertificaten gecombineerd MIA en Vamil kunnen hier goed voor gebruikt worden. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Analyse technische informatie om te bepalen of de investering voldoet aan de eisen van de verschillende certificaten en de MIA/Vamil.

Stap 2. Analyse

Berekenen van de opbrengsten en het netto voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen in overleg met de klant de schriftelijk indiening van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. eventuele vragen en beschikking

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven.