EIA

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale verduurzamingsregeling voor ondernemingen die willen investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en/of duurzame energie. Bedrijven die willen verduurzamen komen mogelijk in aanmerking en profiteren daarbij van een hogere investeringsaftrek. Via de EIA kan een deel van de investering afgetrokken worden van de fiscale winst, bovenop de normale afschrijving. Daarnaast is er nog het bijkomende voordeel van een lagere energierekening.

Voor wie?
Belastingplichtige ondernemingen

Voor wat?
Energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie

Data
Indienen <3 maanden na aangaan investeringsverplichting

Budget
Budget is € 149 miljoen in 2022

Maximale subsidie
45,5% van projectkosten als aftrek van fiscale winst

Voor wie?
Belastingplichtige ondernemingen

Voor wat?
Energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie

Data
Indienen <3 maanden na aangaan investeringsverplichting

Budget
Budget is € 149 miljoen in 2022

Maximale subsidie
45,5% van projectkosten als aftrek van fiscale winst

 

Algemene informatie

De EIA is een fiscale regeling die ondernemingen stimuleert om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Via de EIA is het mogelijk om 45,5% van de investering af te trekken van de fiscale winst, wat een netto voordeel oplevert van circa 11%. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen zijn ingedeeld in onder andere de volgende categorieën:

 • Bedrijfsgebouwen (bv. een energiezuinig ventilatiesysteem)
 • Processen (bv. een systeem voor benutting van afvalwarmte)
 • Transportmiddelen (bv. een energiezuinige scheepsmotor)
 • Duurzame energie (bv. een grondwarmtewisselaar)
 • Energiebalancering (bv. opslag van duurzaam geproduceerde warmte)
 • Energietransitie (bv. elektrische ovens)
 • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan (bv. EPA maatwerkadvies)

Belangrijkste voorwaarden

 • U heeft een belastingplichtige onderneming;
 • Het bedrijfsmiddel waarin u investeert staat op de Energielijst 2022;
 • Als de investering niet specifiek omschreven is in de Energielijst, kan de investering wellicht gemeld worden onder een generieke code;
 • De investering voor het bedrijfsmiddel bedraagt minimaal € 2.500;
 • Per jaar is het maximale meldingsbedrag per onderneming € 126 miljoen;
 • Drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting moet de aanvraag ingediend zijn.

Voorbeeldproject

Voor een investering in een transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie is het mogelijk om subsidie te krijgen via de EIA. Deze investering maakt de koelprocessen efficiënter en helpt bij het reduceren van uitgestoten broeikasgassen. De totale investering in dit voorbeeld bedraagt € 300.000.

De vennootschapsbelasting kan verschillen per bedrijf, in deze aanvraag is er gerekend met een vennootschapsbelasting van 25%.

EIA

investeringsbedrag x aftrekpercentage x vennootschapsbelasting

€ 300.000 x 45,5% x 25% = € 34.125

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan verduurzamen. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze verduurzaming te kunnen realiseren en de EIA is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie ophalen om te bepalen of de investering voldoet aan de eisen op de Energielijst.

Stap 2. Analyse

Berekening van de opbrengsten en het netto voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking​

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het bedrijfsmiddel en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.

Ga snel naar

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen

Locaties

Kantoor Amsterdam

Amsterdam
Piet Heinkade 55
1019GM Amsterdam
T +31 20 676 3993

kantoor Rotterdam

Rotterdam
Weena 686
3012 CN Rotterdam

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen