EIC Accelerator

De EIC Accelerator is een subsidieregeling onder het Europese kaderprogramma Horizon Europe voor innovatieve MKB ondernemingen. Deze regeling ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten die bestaande markten disruptief kunnen veranderen of nieuwe markten kunnen creëren. Naast de mogelijkheid om een hoge subsidies te ontvangen via deze regeling, is het verkrijgen van equity (aandelenkapitaal) via deze regeling ook mogelijk.

Voor wie?
Innovatie MKB’ers

Voor wat?
Innovatieve producten, processen of diensten

Data
Doorlopend indienen

Budget
Ruim 1 miljard

Voordeel
70% van subsidiabele projectkosten

Voor wie?
Innovatie MKB’ers

Voor wat?
Innovatieve producten, processen of diensten

Data
Doorlopend indienen

Budget
Ruim 1 miljard

Voordeel
70% van subsidiabele projectkosten

Algemene informatie

De EIC accelerator is een erg populaire subsidieregeling en dat komt grotendeels door het open karakter: innovaties vanuit vele verschillende disciplinaire gebieden komen hiervoor in aanmerking. Het is bedoeld voor innovaties die doorbouwen op wetenschappelijke ontdekkingen of technologische doorbraken en waar aanzienlijke financiering nodig is over een langere periode van tijd voordat er omzet gegenereerd kan worden. De innovaties die hiervoor in aanmerking komen hebben de potentie om nieuwe markten te creëren of bestaande markten te verstoren. 

De EIC Accelerator is opgedeeld in twee delen: EIC Accelerator Open en EIC Accelerator Challenges. Voor beide categorieën geldt dat de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele projectkosten bedraagt. Het uitgekeerde subsidiebedrag ligt tussen de € 500.000 en € 2,5 miljoen. Verder is er nog de equity optie die kan oplopen tot maximaal € 15 miljoen.  

EIC Accelerator Open 

Innovaties vanuit verschillende disciplinaire hoeken kunnen hiervoor in aanmerking komen. Alle MKB’ers met een vergaand vernieuwend product of bedrijfsmodel komen hiervoor in aanmerking. De EIC Accelerator Open heeft een budget van € 630,96 miljoen in 2022.

EIC Accelerator Challenges 

De EIC Accelerator Challenge is opgedeeld in twee subcategorieën. Deze hebben vooraf gedefinieerde onderwerpen op het gebied van opkomende en strategische technologieën. De EIC Accelerator Challenges heeft een budget van € 536,88 miljoen in 2022

Belangrijkste voorwaarden

  • Subsidie aanvraag kan alleen ingediend worden door MKB ondernemingen. Zij komen ook in aanmerking voor equity; 
  • Kleine midcap ondernemingen (minder dan 500 werknemers) komen alleen in aanmerking voor de equity optie;
  • De financiering is bedoeld voor het gereed maken van het product, proces of dienst voor de markt;
  • Looptijd van het project is tussen de 12 en 24 maanden; 
  • Subsidie wordt verleend volgens het tender principe. De aanvraag wordt kwalitatief beoordeeld en vergeleken met de andere inzendingen;
  • De cut-off dates voor de full-application in 2022 zijn: 23 maart, 15 juni en 5 oktober.

Voorbeeldproject

Voor de ontwikkeling van een medisch apparaat dat gebruikt maakt van kwantum technologie is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de EIC Accelerator. Doel van het project is om de techniek dusdanig te verbeteren zodat de medische diagnoses accurater en betrouwbaarder zouden worden en de wetenschappelijke bio-imaging markt kon worden bereikt. Dankzij de financiële steun vanuit Horizon 2020 werd de techniek verder ontwikkeld en opgeschaald. De kosten voor dit project bedragen  3 miljoen. 

EIC Accelerator

Subsidiabele projectkosten x 70% 

 3 miljoen x 70% =  2,1 miljoen subsidie 

Wat kunnen wij betekenen?

Het schrijven en indienen van een subsidieaanvraag bij een Europees programma zoals Horizon Europe kan een flinke uitdaging zijn. Niet alleen moet uw project goed aansluiten op de doelstellingen van Europa, ook moet de inhoud van uw project goed gepresenteerd worden aan de Europese Commissie, in woord en schrift. Hierbij is het van noodzaak dat u begrijpt wat de eisen zijn voor een dergelijke projectomschrijving, hoe een volledige aanvraag in zijn werk gaat en wat de vervolgstappen zijn wanneer de aanvraag is goedgekeurd. Bij Balance hebben we uitgebreide ervaring met het voorbereiden, begeleiden en schrijven van Europese aanvragen. 

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project en nagaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Stap 2. Analyse

Grondig in kaart brengen van de projectdoelstellingen en projectactiviteiten zodat het project op een zo accuraat mogelijke manier gepresenteerd wordt in de aanvraag.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de Europese Commissie.