EUREKA

Eureka is een internationaal programma tussen landen zowel binnen als buiten de Europese Unie. De focus ligt op het ondersteunen van technologische R&D vanuit internationale samenwerkingsverbanden. De kwaliteit van de aanvragen wordt door een internationaal panel van experts vastgesteld, maar financiering vindt plaats vanuit de deelnemende landen zelf. Deelnemende landen hoeven niet alle regelingen te ondersteunen.

Voor wie?
Bedrijven en kennisinstellingen

Voor wat?
Technologische R&D-samenwerkingsprojecten

Data
Indiening verschilt per regeling

Budget
verschilt per regeling

Voordeel
Subsidie verschilt per regeling

Voor wie?
Bedrijven en kennisinstellingen

Voor wat?
Technologische R&D-samenwerkingsprojecten

Data
Indiening verschilt per regeling

Budget
verschilt per regeling

Voordeel
Subsidie verschilt per regeling

Algemene informatie

Het Eureka programma is opgericht in 1985 en bestaat uit een samenwerking van 44 landen (ook buiten de EU). Eureka biedt landen een platform om gezamenlijk een onderzoek- en innovatieagenda op te stellen waarmee het als brug tussen de nationale innovatieprogramma’s fungeert.

Het Eureka programma heeft twee doelstellingen: economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerken en het onderzoeken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Eurostars is een van de regelingen die door Nederland wordt ondersteund. Verder ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanvragen van de volgende Eureka-clusters:

  • AI Call (kunstmatige intelligentie)
  • ITEA3 (Software intensieve systemen en diensten)
  • PENTA (micro- en nano-elektronicatoepassingen)

ITEA3 en PENTA hebben beide een budget van € 10 miljoen en AI Call heeft een budget van € 4 miljoen.

Belangrijkste voorwaarden

  • Indiening moet vanuit een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste twee verschillende organisaties gevestigd in twee verschillende (Eureka) landen;
  • Bedrijven krijgen 35% subsidie voor onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Voor MKB-ondernemingen worden deze percentages met 10% verhoogd. Voor kennisinstellingen geldt dat 50% van de onderzoekskosten worden vergoed;
  • Indieningsdeadlines verschillen per regeling en per land;
  • Niet meer dan 70% (75% voor PENTA) van de projectkosten worden in één land gemaakt.

Voorbeeldproject

Voor een R&D-samenwerkingsproject tussen een Nederlands MKB’er en een tweede bedrijf uit een Eurekaland is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een van de Eureka-programma’s. In dit voorbeeld gaat het om twee nanotechnologie bedrijven en is er subsidie aangevraagd via het PENTA-cluster. Deze bedrijven hebben hun eigen expertises en kennis ontwikkeld in deze markt. Door te gaan samenwerken kunnen deze bedrijven elkaar aanvullen en het ontwikkelingsproject realiseren. Voor het Nederlandse bedrijf geldt dat de totale kosten van het project € 1 miljoen bedragen. Hiervan gaat € 400.000 naar onderzoeksactiviteiten en € 600.000 naar ontwikkelingsactiviteiten.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan innoveren. Graag stellen wij u dan ook in staat om uw innovatie te kunnen realiseren en de regelingen binnen het Eureka-programma zijn hier zeer geschikt voor. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Hierbij begeleiden we het gehele subsidietraject.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Analyseren en gezamenlijk bespreken van de technische en commerciële informatie om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor een van de Eureka-regelingen. Ook worden potentiële partners in kaart gebracht.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de opbrengsten en het netto-voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij het Eureka portal. 

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking

Na indiening kunnen er aanvullende vragen gesteld worden over het project en kan er aanvullende documentatie opgevraagd worden. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot aan de ontvangst van een beschikking.