Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en biedt financiële ondersteuning aan hightech mkb- bedrijven die werken aan een nieuwe marktgerichte innovatie. Het project dient uitgevoerd te worden met minimaal een andere partner uit een Eurostars land. Het doel is om de time-to-market te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. Deelnemers kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Voor wie?
Hightech (mkb-)bedrijven

Voor wat?
Internationale R&D projecten

Data
2e call: 21 januari 2022 t/m 24 maart 2022
3e call: 13 juli 2022 t/m 15 september 2022 

Budget
€19 miljoen per jaar in Nederland

Maximale subsidie
€500.000 (40-50% subsidiabel)

Algemene informatie

Voor wie?
Hightech (mkb-)bedrijven

Voor wat?
Internationale R&D projecten

Data
2e call: 21 januari 2022 t/m 24 maart 2022
3e call: 13 juli 2022 t/m 15 september 2022 

Budget
€19 miljoen per jaar in Nederland

Maximale subsidie
€500.000 (40-50% subsidieabel)

De subsidie is bedoeld voor deelnemers van een consortium die door middel van een R&D-project een nieuwe innovatie sneller op de markt willen brengen. Grotere bedrijven en/of kennisinstellingen kunnen in samenwerking met het mkb ook in aanmerking komen. 

De subsidie kent een Europese en een Nederlandse component. In eerste instantie moet een projectvoorstel ingediend worden bij het Eurostars secretariaat in Brussel. Voor startups is een businessplan vereist. Na een positieve beoordeling van de internationale jury kan de nationale subsidie aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij is het onder andere vereist om een gedetailleerde projectbegroting te maken en als bijlage toe te voegen.

Het subsidiabele gedeelte verschilt per project, afhankelijk van het type onderneming. Voor het mkb is de bijdrage 50%, voor grote bedrijven 40% en voor kennisinstellingen 50%.

Belangrijkste voorwaarden

  • Samenwerking met minimaal één partij uit een ander Eurostarsland, dit kan naast een (grote) onderneming ook een kennisinstelling zijn;
  • Het project moet een exclusieve focus hebben op civiele toepassingen;
  • Minimaal 10% van de omzet of van de FTE’s wordt gebruikt voor R&D;
  • Het R&D intensief mkb draagt minstens 50% van de totale projectkosten;
  • Het project duurt niet langer dan drie jaar;
  • Binnen twee jaar na afronding van het project wordt de ontwikkeling vermarkt;
  • Geen van de deelnemende organisaties draagt meer dan 70% van de kosten.

Voorbeeldproject

Een consortium met twee mkb-bedrijven streeft naar het ontwikkelen van een geïntegreerd productieproces van nieuwe composiet drukvaten. In het technologisch vernieuwde proces wordt automatisch gebruik gemaakt van een digitaal product- en procesontwerp en vindt er op continue basis kwaliteitscontroles plaats. Procesdata worden gecombineerd om een holistisch en traceerbaar digitaal productbeeld te realiseren.

De penvoerder van het consortium heeft door middel van Eurostars een vergoeding van ruim €300.000 ontvangen.  

Wat kunnen wij betekenen?

Wij werken met veel plezier aan projecten binnen deze regeling omdat het ons veel voldoening geeft om ondernemingen met de beste ideeën/producten voorwaarts te helpen. Het schrijven van een succesvolle aanvraag kost de nodige tijd en vraagt een bepaalde insteek.

Balance denkt graag met u mee over uw project en hoe dit aansluit bij deze regeling. We hebben een uitstekend trackrecord en jarenlang ervaring in subsidiemanagement. Hierin ondersteunen wij diverse typen klanten waarbij we het gehele proces kunnen verzorgen. De inventarisatie is bij ons altijd vrijblijvend.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

We analyseren of het geplande project in aanmerking komt en onderzoeken de technische en commerciële haalbaarheid.

Stap 2. Schrijven projectplan

Na het doorspreken van het project verzorgen we – in samenwerking met u –  zowel het projectplan als de projectbegroting.

Stap 3. Projectfase

Na toekenning van de subsidie kunt u van start en helpen wij met de verslaglegging over de voortgang van het project.