Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en biedt financiële ondersteuning aan hightech mkb- bedrijven die werken aan een nieuwe marktgerichte innovatie. Het project dient uitgevoerd te worden met minimaal een andere partner uit een Eurostars land. Het doel is om de time-to-market te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. Deelnemers kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van Eurostars?

De subsidie heeft als doel nieuwe producten, processen of diensten te ontwikkelen en versneld naar de markt te brengen. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de thematiek.

Voor wie is Eurostars bedoeld?

Eurostars is bedoeld voor MKB’ers die samen met een andere MKB’er, een kennisinstelling of een grootbedrijf uit een ander Eurostarsland een nieuwe civiele toepassing ontwikkelen.

Belangrijkste voorwaarden Eurostars

  • Samenwerking met minimaal één partij uit een ander Eurostarsland, dit kan naast een (grote) onderneming ook een kennisinstelling zijn;
  • Het project moet een exclusieve focus hebben op civiele toepassingen;
  • Minimaal 10% van de omzet of van de FTE’s wordt gebruikt voor R&D;
  • Het R&D intensief mkb draagt minstens 50% van de totale projectkosten;
  • Het project duurt niet langer dan drie jaar;
  • Binnen twee jaar na afronding van het project wordt de ontwikkeling vermarkt;
  • Geen van de deelnemende organisaties draagt meer dan 70% van de kosten.

Subsidiepercentages en budget Eurostars

De percentages voor deze regeling zijn als volgt:

MKB: 50%
Kennisinstelling: 50%
Grote bedrijven: 40%

Een Nederlandse partij kan per project maximaal € 500.000 subsidie krijgen. Dit kan worden aangewend voor onderzoek en ontwikkeling.

Elk jaar wordt circa €22 miljoen aan budget voor Eurostars ter beschikking gesteld. Dit wordt verdeeld over 2 calls per jaar.

Openstellingen Eurostars

Er is een nieuwe zesde openstelling gepubliceerd voor de nationale regeling Eurostarsprojecten (EUROSTARSNL). De openstelling loopt van 12 januari 2024 tot en met 14 maart 2024.

Met deze openstelling wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de Eurostarsprojecten in de eerste helft van het jaar 2024.

Wat zijn de Eurostars landen?

Naast Nederland zijn dit de overige deelnemende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Zwitserland.

Voorbeeldproject Eurostars subsidie

Een consortium met twee mkb-bedrijven streeft naar het ontwikkelen van een geïntegreerd productieproces van nieuwe composiet drukvaten. In het technologisch vernieuwde proces wordt automatisch gebruik gemaakt van een digitaal product- en procesontwerp en vindt er op continue basis kwaliteitscontroles plaats. Procesdata worden gecombineerd om een holistisch en traceerbaar digitaal productbeeld te realiseren.

Eurostars subsidie

De penvoerder van het consortium heeft door middel van Eurostars een vergoeding van ruim €300.000 ontvangen.  

Hulp nodig bij uw Eurostars aanvraag?

Wij werken met veel plezier aan projecten binnen deze regeling omdat het ons veel voldoening geeft om ondernemingen met de beste ideeën/producten voorwaarts te helpen. Het schrijven van een succesvolle aanvraag kost de nodige tijd en vraagt een bepaalde insteek.

Balance denkt graag met u mee over uw project en hoe dit aansluit bij deze regeling. We hebben een uitstekend trackrecord en jarenlang ervaring in subsidiemanagement. Hierin ondersteunen wij diverse typen klanten waarbij we het gehele proces kunnen verzorgen. De inventarisatie is bij ons altijd vrijblijvend.

Stappen voor een succesvolle Eurostars indiening

Stap 1. Inventarisatie

We analyseren of het geplande project in aanmerking komt en onderzoeken de technische en commerciële haalbaarheid.

Stap 2. Schrijven projectplan + indiening

Na het doorspreken van het project verzorgen we – in samenwerking met u –  zowel het projectplan als de projectbegroting. De subsidie kent een Europese en een Nederlandse component. In eerste instantie moet een projectvoorstel ingediend worden bij het Eurostars secretariaat in Brussel. Voor startups is een businessplan vereist. Na een positieve beoordeling van de internationale jury kan de nationale subsidie aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Stap 3. Projectfase

Na toekenning van de subsidie kunt u van start en helpen wij met de verslaglegging over de voortgang van het project.