De Innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel die zorgt voor een effectieve verlaging van de vennootschapsbelasting naar 9% voor winsten voortkomend uit innovatie. Hiervoor is een ‘ticket’ nodig, de snelste route loopt via de WBSO. Bovendien is speciaal voor het MKB een aantal jaar geleden de forfaitaire toepassing van de regeling ingevoerd. Hiermee kan toch van het belastingvoordeel worden geprofiteerd, hoewel in mindere mate, zonder grote administratieve verplichtingen.

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel die zorgt voor een effectieve verlaging van de vennootschapsbelasting naar 9% voor winsten voortkomend uit innovatie. Hiervoor is een ‘ticket’ nodig, de snelste route loopt via de WBSO. Bovendien is speciaal voor het MKB een aantal jaar geleden de forfaitaire toepassing van de regeling ingevoerd. Hiermee kan toch van het belastingvoordeel worden geprofiteerd, hoewel in mindere mate, zonder grote administratieve verplichtingen.

Inhoudsopgave


Neem contact op


Terug naar subsidies

Inhoudsopgave

Wat is de Innovatiebox?

Door de Innovatiebox kunnen ondernemers profiteren van een fiscaal voordeel over alle winsten uit immateriële activa. Deze winsten kunnen in de Innovatiebox belast worden tegen 9% vennootschapsbelasting in plaats van de gebruikelijke 19% (tot en met €200.000) en 25,8% (boven €200.000).

Voor wie is Innovatiebox bedoeld?

Alle innovatieve ondernemingen die vennootschapsbelasting aanvragen komen mogelijk in aanmerking voor de innovatiebox. Wel is het belangrijk dat uw onderneming de innovatie zelf heeft voortgebracht. Mocht het zo zijn dat uw een deel door een verbonden onderneming hebt laten ontwikkelen? Dan kan de Nexusbenadering worden toegepast waarmee u toch kunt profiteren van het voordeel, al zij het wel in een beperktere mate.

Deadline Innovatiebox 2024

De innovatiebox is een doorlopende regeling. U kunt gedurende het hele jaar een aanvraag indienen voor deze regeling.

Budget Innovatiebox 2024

De Innovatiebox is een fiscale aftrekregeling. Er is geen specifiek budget voor de Innovatiebox-regeling beschikbaar gesteld.

Fiscaal voordeel Innovatiebox

Door de Innovatiebox kunnen ondernemers profiteren van een fiscaal voordeel over alle winsten uit immateriële activa. Deze winsten kunnen in de Innovatiebox belast worden tegen een significant lager tarief, waarbij de korting kan oplopen tot 64%.

Het exacte belastingpercentage is afhankelijk van het boekjaar waarin de opgegeven winsten zijn geboekt. Sinds 2021 is het tarief van de Innovatiebox aangepast naar deze 9%. Tot en met 2017 was het tarief 5% en van 2018 tot en met 2020 was dit 7%.

Boxdrempel Innovatiebox

Het voordelige belastingtarief is alleen van toepassing op de winsten die voortvloeien uit innovatieve activiteiten en niet op immateriële activa zoals logo’s en merken.

Voordat u gebruik kunt maken van dit fiscale voordeel, moet u voldoen aan de boxdrempel. Dit houdt in dat u eerst de voortbrengingskosten van uw innovatie moet hebben terugverdiend voordat u kunt profiteren van de belastingverlaging. Winsten dienen tot die tijd tegen het normale belastingtarief te worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen, al verhogen deze wel de boxdrempel.

Jaarlijks kunt u kiezen tussen een vast bedrag – het zogenaamde forfaitaire bedrag – of het daadwerkelijke bedrag. Het forfaitaire bedrag is 25% van de totale winst met een maximum van €25.000. Het voordeel hiervan is dat u geen aparte administratie hoeft bij te houden voor uw innovatie.

Belangrijkste voorwaarden Innovatiebox

  • Uw onderneming betaalt vennootschapsbelasting
  • U bent in het bezig van een S&O-verklaring, zoals een WBSO-verklaring
  • U heeft zelf een innovatie (deels) voortgebracht
  • U voldoet aan de boxdrempel

Hebt u een grotere netto-omzet dan €250 miljoen over de laatste 5 jaren? Of een grotere winst dan €37,5 miljoen innovatie over de afgelopen 5 jaren? Dan wordt u gezien als een grotere belastingplichtige. Dit houdt in dat u, naast de algemene voorwaarden, ook in het bezit moet zijn van wat de Belastingdienst een ‘juridisch ticket’ noemt. Dit kan een octrooi, een kwekersrecht of bepaalde programmatuur zijn maar ook een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen, ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen of aanvullende beschermingscertificaten uitgegeven door het Octrooicentrum Nederland.

Voorbeeldproject Innovatiebox

tabel Innovatiebox

In 2020 is het bedrag waarover u vennootschapsbelasting betaalt: (7/25)*€25.000 = €7.000

In 2020 is de vennootschapsbelasting tot en met €200.000 16,5%. Dit betekent dat in 2020 uw vennootschapsbelasting over uw innovatie €1.155 bedraagt.

In 2021 is het bedrag waarover u vennootschapsbelasting betaalt: (9/25)*€150.000 = €54.000

In 2021 is de vennootschapsbelasting tot en met €245.000 15%. Dit betekent dat in 2021 uw vennootschapsbelasting over uw innovatie €8.100 bedraagt.

Door de Innovatiebox betaalt u in dit geval €9.255 in plaats van €26.625* aan vennootschapsbelasting.

*= €25.000*0,165 + €150.000*0,15 = €26.625

Hulp nodig bij uw Innovatiebox-aanvraag?

Wij geloven in het belang van het stimuleren van innovatief ondernemerschap in Nederland. Daarom helpen wij u graag gebruik te maken van dit fiscale voordeel. We werken met een ervaren partner die u kan helpen met diverse fiscale vraagstukken waaronder de Innovatiebox.  


Alle subsidies

Icoon persoonlijk advies
Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk
advies?


Maak vrijblijvend een afspraak