Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel die zorgt voor een effectieve verlaging van de vennootschapsbelasting naar 9% voor winsten voortkomend uit innovatie. Hiervoor is een ‘ticket’ nodig, de snelste route loopt via de WBSO. Bovendien is speciaal voor het mkb een aantal jaar geleden de forfaitaire toepassing van de regeling ingevoerd. Hiermee kan toch van het belastingvoordeel worden geprofiteerd, hoewel in mindere mate, zonder grote administratieve verplichtingen.

Voor wie
Innovatieve ondernemers

Voor wat
Stimuleren van R&D

Data
Doorlopend

Budget
Verrekening via de vennootschapsbelasting

Fiscaal voordeel
Afhankelijk van de winst voortkomend uit innovatieve activiteiten

Voor wie?
Innovatieve ondernemers

Voor wat?
Stimuleren van R&D

Data
Doorlopend

Budget
Verrekening via de vennootschapsbelasting

Fiscaal voordeel
Afhankelijk van de winst voortkomend uit innovatieve activiteiten

Algemene informatie

Door de Innovatiebox kunnen ondernemers profiteren van een fiscaal voordeel over alle winsten uit immateriële activa. Deze winsten kunnen in de Innovatiebox belast worden tegen 9% vennootschapsbelasting in plaats van de gebruikelijke 25%; een korting van maar liefst 64%. Sinds 2021 is het tarief van de Innovatiebox aangepast naar deze 9%. Tot en met 2017 was het tarief 5% en van 2018 tot en met 2020 was dit 7%. Ook nu kunt u nog gebruik maken van deze percentages. Hierbij geld dat het boekjaar waarin de winsten zijn geboekt leidend zijn in het te hanteren percentage. De overheid wil met dit fiscale voordeel innovatief onderzoek bij bedrijven stimuleren. Hierdoor is de Innovatiebox alleen van toepassing op winsten die voortvloeien uit innovatieve activiteiten en niet op immateriële activa zoals logo’s en merken.

Voordat u gebruik kunt maken van dit fiscale voordeel, moet u voldoen aan de boxdrempel. Dit houdt in dat u eerst de voortbrengingskosten van uw innovatie moet hebben terugverdiend voordat u kunt profiteren van de belastingverlaging. Winsten dienen tot die tijd tegen het normale belastingtarief te worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen, al verhogen deze wel de boxdrempel.

Jaarlijks kunt u kiezen tussen een vast bedrag – het zogenaamde forfaitaire bedrag – of het daadwerkelijke bedrag. Het forfaitaire bedrag is 25% van de totale winst met een maximum van €25.000. Het voordeel hiervan is dat u geen aparte administratie hoeft bij te houden voor uw innovatie.

Verder is het belangrijk dat uw onderneming de innovatie zelf heeft voortgebracht. Zodra dit niet het geval is, komt u niet in aanmerking voor de Innovatiebox. Mocht het zo zijn dat uw een deel door een verbonden onderneming hebt laten ontwikkelen? Dan kan de Nexusbenadering worden toegepast waarmee u toch kunt profiteren van het voordeel, al zij het wel in een beperkte mate.

Voorwaarden

  • vennootschapsbelasting betaalt;
  • in het bezit bent van een S&O-verklaring (een WBSO-verklaring is hier een voorbeeld van), en;
  • zelf een immaterieel activum hebt voortgebracht.

Hebt u een grotere netto-omzet dan €250 miljoen over de laatste 5 jaren? Of een grotere winst dan €37,5 miljoen innovatie over de afgelopen 5 jaren? Dan wordt u gezien als een grotere belastingplichtige. Dit houdt in dat u, naast de algemene voorwaarden, ook in het bezit moet zijn van wat de Belastingdienst een ‘juridisch ticket’ noemt. Dit kan een octrooi, een kwekersrecht of bepaalde programmatuur zijn maar ook een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen, ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen of aanvullende beschermingscertificaten uitgegeven door het Octrooicentrum Nederland.

Voorbeeldproject

tabel Innovatiebox

In 2020 is het bedrag waarover u vennootschapsbelasting betaalt: (7/25)*€25.000 = €7.000

In 2020 is de vennootschapsbelasting tot en met €200.000 16,5%. Dit betekent dat in 2020 uw vennootschapsbelasting over uw innovatie €1.155 bedraagt.

In 2021 is het bedrag waarover u vennootschapsbelasting betaalt: (9/25)*€150.000 = €54.000

In 2021 is de vennootschapsbelasting tot en met €245.000 15%. Dit betekent dat in 2021 uw vennootschapsbelasting over uw innovatie €8.100 bedraagt.

Door de Innovatiebox betaalt u in dit geval €9.255 in plaats van €26.625* aan vennootschapsbelasting.

*= €25.000*0,165 + €150.000*0,15 = €26.625

Wat kunnen wij betekenen?

Wij geloven in het belang van het stimuleren van innovatief ondernemerschap in Nederland. Daarom helpen wij u graag gebruik te maken van dit fiscale voordeel. We werken met een ervaren partner die u kan helpen met diverse fiscale vraagstukken waaronder de Innovatiebox.