Kansen voor West

Kansen voor West is een samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit programma wordt gefinancierd vanuit EFRO. Samen geven zij de economie in de Randstad een impuls door het toekennen van subsidies aan het bedrijfsleven. Kansen voor West II is inmiddels gesloten, maar Kansen voor West III is in de maak en wordt binnenkort opengesteld.

Voor wie?
Bedrijven, overheden en kennisinstellingen

Voor wat?
Innovatie, koolstofarme economie en stedelijke ontwikkeling

Data
Gesloten op 31 december 2020

Budget
€ 182 miljoen in de periode 2014 – 2020

Voordeel
Subsidie is maximaal 50% van subsidiabele kosten

Voor wie?
Bedrijven, overheden en kennisinstellingen

Voor wat?
Innovatie, koolstofarme economie en stedelijke ontwikkeling

Data
Gesloten op 31 december 2020

Budget
€ 182 miljoen in de periode 2014 – 2020

Voordeel
Subsidie is maximaal 50% van subsidiabele kosten

 

Algemene informatie

Kansen voor west is een onderdeel van het EFRO programma, een Europees fonds voor regionale ontwikkeling. Het doel van Kansen voor West heeft is om de regionale economie van de Randstad een extra impuls te geven. Hierin worden samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen gestimuleerd maar zijn niet noodzakelijk voor een aanvraag.

Projecten die in aanmerking willen komen moet aansluiten op de prioriteiten uit het Kansen voor West programma. Het programma kent 4 prioriteiten:

  • Innovatie bij het MKB;
  • Koolstofarme economie;
  • Bevorderen van werkgelegenheid, ondersteunen van arbeidsmobiliteit en arbeidspersoneel;
  • Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede met het verbeteren van het vestigingsklimaat.

De budgettering varieert per prioriteit. In totaal is er in de periode 2014-2020 een budget van € 182 miljoen beschikbaar. Er is geen plafond voor wat betreft de hoogte van de aanvraag. Daarmee is de regeling geschikt voor zowel kleine als grote projecten. Voor prioritering 1-4 bedraagt de subsidie maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Belangrijkste voorwaarden

  • Subsidie wordt verleend volgens het tender principe. De aanvraag wordt kwalitatief beoordeeld en vergeleken met de andere inzendingen;
  • Maximaal 40% subsidie voor de thema’s innovatie en koolstofarme economie;
  • Maximaal 50% subsidie voor de thema’s arbeidspersoneel, vestiging en lokale ontwikkeling;
  • Deadline van indienen kan verschillen per thema.

Voorbeeldproject

Voor de implementatie van een productiefaciliteit voor radioactief materiaal is het mogelijk om subsidie te krijgen via het Kansen voor West programma. Voor dit project is een samenwerkingsverband opgesteld tussen een medisch centrum en een universiteit. Omdat beide organisaties hun eigen expertises hebben kunnen ze elkaar goed aanvullen tijdens het project. De totale kosten van het project bedragen € 6 miljoen. Voor dit voorbeeld geldt een subsidiepercentage van 40%.

Kansen voor West

Subsidiabele projectkosten x subsidiepercentage

€ 6 miljoen x 40% = € 2,4 miljoen

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat de Nederlandse economie kan groeien. Graag stellen wij u dan ook in staat om vernieuwende projecten te kunnen realiseren en de Kansen voor West subsidie is een van de regelingen die hier goed bij kan helpen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Technische en commerciële informatie  ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor de Kansen voor West subsidie.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de subsidiebaten. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners en afstemming met het steunpunt.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij het juiste loket.

Stap 4. eventuele vragen en beschikking

Na indiening kunnen er aanvullende vragen volgen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.