Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren stimuleert werkgevers tot het bieden van praktijk- en/of werkleerplaatsen door middel van het verstrekken van subsidie. Hierdoor wordt de doelgroep beter voorbereid op de arbeidsmarkt. De subsidie heeft de vorm van een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt in het begeleiden van een leerling, deelnemer of student. Dit kan ook gelden voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Voor wie?
Werkgevers

Voor wat?
Het aanbieden van praktijk- en/of werkleerplaatsen

Data
2 juni t/m 16 september 2022

Budget
€272,2 miljoen in 2021

Maximale subsidie
Maximaal €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Voor wie?
Werkgevers

Voor wat?
Het aanbieden van praktijk- en/of werkleerplaatsen

Data
2 juni t/m 16 september 2022

Budget
€272,2 miljoen in 2021

Maximale subsidie
Maximaal €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Algemene informatie

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot de arbeidsmarkt en daarom heeft de Nederlandse overheid besloten om bedrijven te stimuleren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel. De regeling biedt een vergoeding voor de oplopende kosten die komen kijken bij de begeleiding van praktijk- en/of werkleerplaatsen.

Praktijkleren is met name bedoeld voor:

 • Mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt en waarvoor de toegang een uitdaging is;
 • Sectoren waarin een tekort aan gekwalificeerd personeel is;
 • Wetenschappelijk personeel, vanwege het belang hiervan voor onze economie.

Subsidie kan verstrekt worden voor het bieden van een praktijkleerplaats aan een leerling van:

 • Het vmbo in het kader van een leer-werktraject in het voortgezet onderwijs;
 • Het VSO in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar;
 • Het PRO (leerlingen die in het laatste jaar van de opleiding zitten);
 • Het mbo in het kader van een beroepsopleiding;
 • Het hbo in het kader van een duale opleiding in het hoger beroepsonderwijs of een deeltijdse opleiding in het hoger beroepsonderwijs waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel vormt van de opleiding.

Ook kan subsidie verstrekt worden voor het bieden van een werkleerplaats voor een promovendus of technologisch ontwerpers in opleiding (toio).

Daarnaast is er extra subsidie (toeslag) mogelijk voor het aanbieden van:

 • Een mbo bbl-leerplek in de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
 • Een mbo bbl-leerplek in conjunctuurgevoelige sectoren; en/of
 • Een leerplek voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding in de sectoren techniek en gezondheid.

De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2021 is als volgt:

 • €1,3 miljoen voor het vmbo/VSO/PRO;
 • €251,5 miljoen voor het mbo;
 • €17,7 miljoen voor het hbo;
 • €2,2 miljoen voor het wo.

Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare budget wordt het evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld.

Voorwaarden

 • Er moet een praktijkleerovereenkomst ondertekend worden door de werkgever, onderwijsinstelling en de student;
 • Het moet gaan om een erkende opleiding;
 • De praktijkbegeleiding en aanwezigheid van de deelnemers moet met bewijsmiddelen onderbouwd kunnen worden;
 • Een aanvraag dient altijd na afloop van het jaar ingediend te worden.

Per opleidingsniveau zijn een aantal specifieke voorwaarden van toepassing. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voorbeeldproject

Een grootbedrijf heeft leer-werktrajecten begeleidt voor ruim 500 vmbo-leerlingen die in het 3e en 4e leerjaar van hun opleiding zaten. Aangezien de regeling alleen compensatie biedt voor de daadwerkelijk gerealiseerde begeleidingsweken, heeft het bedrijf gemiddeld ongeveer €1.900 subsidie ontvangen per leerling. In totaal was het subsidiebedrag iets meer dan €950.000, een ruime vergoeding ter compensatie van de begeleidingskosten.  

Wat kunnen wij betekenen?

Balance heeft al jaren ervaring met het begeleiden van bedrijven die gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Per opleidingsniveau gelden er specifieke voorwaarden. Wij helpen u graag met het nagaan of uw leer-werktrajecten aan alle voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen wij van dienst zijn in de verdere voorbereiding en het schriftelijk vormgeven en correct indienen van de aanvraag. Uiteraard kunnen wij ook meekijken bij het opzetten van een goede administratie, zodat u bij eventuele controles alle zaken goed op orde heeft. 

Onze werkwijze

Stap 1 Analyse scholingstraject

Wij analyseren de geschiktheid van de scholingstrajecten en controleren of aan alle voorwaarden voldaan wordt.  

Stap 2 Voorbereiding aanvraag + indiening

We verzorgen de aanvraag en dienen deze op correcte wijze in via e-loket.

Stap 3. Administratieve verplichtingen

Na indiening helpen wij om uw verplichte administratie goed in te richten, zodat u bij een eventuele controle alle zaken goed op orde heeft.