Praktijkleren​

De subsidieregeling Praktijkleren stimuleert werkgevers tot het bieden van praktijk- en/of werkleerplaatsen door middel van het verstrekken van subsidie. Hierdoor wordt de doelgroep beter voorbereid op de arbeidsmarkt. De subsidie heeft de vorm van een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt in het begeleiden van een leerling, deelnemer of student. Dit kan ook gelden voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).​

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van Praktijkleren?

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot de arbeidsmarkt en daarom heeft de Nederlandse overheid besloten om bedrijven te stimuleren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel. De regeling biedt een vergoeding voor de oplopende kosten die komen kijken bij de begeleiding van praktijk- en/of werkleerplaatsen.

Voor wie is Praktijkleren bedoeld?

Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. 

Subsidie kan verstrekt worden voor het bieden van een praktijkleerplaats aan een leerling van:​

 • Mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt en waarvoor de toegang een uitdaging is;
 • Sectoren waarin een tekort aan gekwalificeerd personeel is;
 • Wetenschappelijk personeel, vanwege het belang hiervan voor onze economie.

Ook kan subsidie verstrekt worden voor het bieden van een werkleerplaats voor een promovendus of technologisch ontwerpers in opleiding (toio).

Voor wat is Praktijkleren bedoeld?

Subsidie kan verstrekt worden voor het bieden van een praktijkleerplaats aan een leerling van:

 • Mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt en waarvoor de toegang een uitdaging is;
 • Sectoren waarin een tekort aan gekwalificeerd personeel is;
 • Wetenschappelijk personeel, vanwege het belang hiervan voor onze economie.

Ook kan subsidie verstrekt worden voor het bieden van een werkleerplaats voor een promovendus of technologisch ontwerpers in opleiding (toio). Daarnaast is er extra subsidie (toeslag) mogelijk voor het aanbieden van:

 • Een mbo bbl-leerplek in de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
 • Een mbo bbl-leerplek in conjunctuurgevoelige sectoren; en/of
 • Een hbo-leerplek voor de sectoren techniek (incl. ICT) en gezondheidszorg.

Wat is het budget in 2024 voor Praktijkleren?

 • €1,3 miljoen voor het vmbo/VSO/PRO;
 • €245,8 miljoen voor het mbo;
 • €4,4 miljoen voor het hbo;
 • €2,0 miljoen voor het wo.

Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare budget wordt het evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld.

Hoeveel zijn de opbrengsten van Praktijkleren?

Maximaal €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Deadline Praktijkleren 2024

De aanvraagperiode loopt van 3 juni t/m 17 september.

Belangrijke voorwaarden voor Praktijkleren zijn:

 • Er moet een praktijkleerovereenkomst ondertekend worden door de werkgever, onderwijsinstelling en de student;
 • Het moet gaan om een erkende opleiding;
 • De praktijkbegeleiding en aanwezigheid van de deelnemers moet met bewijsmiddelen onderbouwd kunnen worden;
 • Een aanvraag dient altijd na afloop van het jaar ingediend te worden.
 • Een inschrijving in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD), voor de leerlingen/studenten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is met ingang van studiejaar 2023/2024 een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. 
 •  

Voorbeeldproject Praktijkleren

Een grootbedrijf heeft leer-werktrajecten begeleidt voor ruim 500 vmbo-leerlingen die in het 3e en 4e leerjaar van hun opleiding zaten. Aangezien de regeling alleen compensatie biedt voor de daadwerkelijk gerealiseerde begeleidingsweken, heeft het bedrijf gemiddeld ongeveer €1.900 subsidie ontvangen per leerling. In totaal was het subsidiebedrag iets meer dan €950.000, een ruime vergoeding ter compensatie van de begeleidingskosten.  

Hulp nodig bij uw project Praktijkleren?

Balance heeft al jaren ervaring met het begeleiden van bedrijven die gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Per opleidingsniveau gelden er specifieke voorwaarden. Wij helpen u graag met het nagaan of uw leer-werktrajecten aan alle voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen wij van dienst zijn in de verdere voorbereiding en het schriftelijk vormgeven en correct indienen van de aanvraag. Uiteraard kunnen wij ook meekijken bij het opzetten van een goede administratie, zodat u bij eventuele controles alle zaken goed op orde heeft. 

Stappen voor Praktijkleren

Stap 1 Analyse scholingstraject

Wij analyseren de geschiktheid van de scholingstrajecten en controleren of aan alle voorwaarden voldaan wordt.  

Stap 2 Voorbereiding aanvraag + indiening

We verzorgen de aanvraag en dienen deze op correcte wijze in via e-loket.

Stap 3. Administratieve verplichtingen

Na indiening helpen wij om uw verplichte administratie goed in te richten, zodat u bij een eventuele controle alle zaken goed op orde heeft.