Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

VEKI is in het leven geroepen om investeringsprojecten te ondersteunen die op korte termijn een aanzienlijke vermindering van CO2-emissies in Nederland realiseren, met een focus op projecten waarbij de terugverdientijd van meer dan 5 jaar zonder subsidie ligt. Het doel is het versnellen van duurzame investeringen in de industrie en het bevorderen van onze klimaatambities.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van VEKI?

Het doel van VEKI is om bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot in Nederland tot tenminste 50% van het niveau in 1990 tegen 2030. Deze subsidiemodule ondersteunt investeringsprojecten die op korte termijn een aanzienlijke absolute afname van CO2-emissies in Nederland kunnen bewerkstelligen. De focus ligt op projecten waarbij de terugverdientijd zonder subsidie meer dan 5 jaar bedraagt.

Voor wie is VEKI bedoeld?

VEKI ondersteunt bedrijven in de industriële sector die investeren in het praktisch toepassen van apparaten, systemen of technieken binnen hun eigen onderneming. Deze investeringen zijn gericht op het bevorderen van energie-efficiëntie, recycling/hergebruik van afval, lokale infrastructuur of andere maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen.

Welke investeringen komen in aanmerking bij VEKI?

De vier categorieën die in aanmerking komen zijn:

 1. Energie-efficiency: Investeringen die leiden tot minder energieverbruik binnen het productieproces van de eigen onderneming.
 2. Recycling en hergebruik van afval: Investeringen in het hergebruik van materialen die afkomstig zijn van andere ondernemingen of huishoudens of van eigen afval.
 3. Lokale infrastructuur: Investeringen in open elektriciteits- en gasnetwerken die op een transparante, niet-discriminerende wijze beschikbaar worden gesteld aan belangstellenden.
 4. Overige CO2-reducerende maatregelen: Investeringen die de milieubescherming boven het wettelijk niveau verhogen en leiden tot een afname van CO2- of andere broeikasgasemissies binnen het productieproces van de onderneming.

Budget VEKI 2024

Er is een budget beschikbaar van € 130 miljoen in 2024.

Hoeveel subsidie kan worden aangevraagd bij VEKI?

Het maximale subsidiebedrag dat kan worden aangevraagd is € 30 miljoen per project. Voor lokale infrastructuur is dit maximum € 10 miljoen. De toe te kennen subsidie moet voor MKB-ondernemingen minimaal € 30.000 zijn en voor grote ondernemingen minimaal € 125.000.

De subsidiepercentages per categorie:

 1. Energie-efficiency: 30%
 2. Recycling en hergebruik van afval: 40%
 3. Lokale infrastructuur: 50%
 4. Overige CO2-reducerende maatregelen: 40%

Voor kleine en middelgrote ondernemingen is een verhoging van het subsidiepercentage met 20% en 10% mogelijk, afhankelijk van de categorie waarin de investering valt.

Deadline VEKI 2024

De aanvraagperiode loopt van 22 april 2024 t/m 31 januari 2025. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag behandeld, totdat het budget uitgeput is.

Belangrijke voorwaarden VEKI :

 • De terugverdientijd van de investering moet zonder de subsidie meer dan 5 jaar bedragen.
 • Het eigen aandeel in de financiering moet geregeld zijn en hiervan moet bewijs beschikbaar zijn.
 • De uitvoering van het project moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening starten en binnen drie jaar worden afgerond.
 • Het moet gaan om een in Nederland reeds bewezen technologie.
 

Voorbeeldproject VEKI

Een industrieel bedrijf dat gespecialiseerd is in kunststofverwerking wil investeren in geavanceerde machines en technologieën om plastic afval om te zetten in hoogwaardige gerecyclede kunststofproducten.

De totale investeringskosten voor dit recycling- en hergebruikmaatregel bedragen €5 miljoen. Het bedrijf komt in aanmerking voor de VEKI-subsidie voor een subsidiepercentage van35%, wat betekent dat zij een subsidiebedrag van €1,75 miljoen kunnen ontvangen om de investering te ondersteunen.

Met de subsidie kan het industrieel bedrijf zijn duurzaamheidsdoelstellingen versneld realiseren en tegelijkertijd bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van kunststofafval in Nederland.

Hulp nodig bij uw VEKI-aanvraag?

Balance heeft ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven die gebruik willen maken van de VEKI-subsidieregeling. Elk projectcategorie heeft specifieke voorwaarden, en wij staan klaar om u te helpen bij het onderzoeken of uw project in aanmerking komt voor VEKI-subsidie. Ons team kan u bijstaan in de verdere voorbereiding en het opstellen van de aanvraag. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het opzetten van een nauwkeurige administratie, zodat u goed voorbereid bent bij eventuele controles. Onze expertise zorgt ervoor dat uw aanvraag correct en volledig wordt ingediend, waardoor uw kansen op het verkrijgen van de subsidie worden vergroot. Wij streven ernaar om u te ondersteunen bij elke stap van het proces, zodat u optimaal kunt profiteren van de VEKI-subsidie en uw duurzame investeringen in de industrie kunt versnellen.

Stappen voor een succesvolle VEKI-indiening

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project waarbij wordt nagegaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Stap 2. Projectplan schrijven en indienen​

Het schrijven van het projectplan is het belangrijkste onderdeel binnen deze regeling. Na het schriftelijk vormgeven, en het tijdig verzamelen van alle benodigde documenten en bijlagen, dienen wij de aanvraag in. Bij eventuele overleggen met de subsidieverstrekker zijn we desgewenst aanwezig.

Stap 3. Start van het project

Na ontvangst goedkeuring kan gestart worden met het VEKI-project.