€ 15,1 miljoen subsidie beschikbaar voor elektrificatie binnenvaartschepen: stap naar duurzame transportsector

2 januari 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd dat een bedrag van €15,1 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de elektrificatie van binnenvaartschepen, waarbij zowel de nieuwbouw als de ombouw worden ondersteund. Deze investering heeft tot doel de modernisering en transitie naar meer milieuvriendelijke vaartuigen te bevorderen. Dit financiële initiatief, genaamd de Tijdelijke Subsidieregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen, markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van volledig elektrische vaartuigen binnen het ZES-concept.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidie? Neem contact met ons op.

Het ZES-concept

Een deel van dit budget is toegewezen aan het project “Zero-Emissie Binnenvaart, batterij-elektrisch” vanuit het Nationaal Groeifonds. Het hoofddoel is het realiseren van emissievrije binnenvaart door het gebruik van modulaire energiecontainers. Zero Emission Services BV (ZES) heeft een nieuw businessmodel ontwikkeld op basis van het “pay per use”-principe om dit betaalbaar te maken voor binnenvaartschippers. De Tijdelijke Subsidieregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen biedt financiële ondersteuning om meer schepen binnen dit ZES-concept te laten varen.

Doel van de regeling

De regeling heeft tot doel subsidies te verstrekken voor het (om)bouwen van schepen naar elektrische aandrijflijnen, waardoor ze geschikt worden om binnen het ZES-concept te varen. Dit omvat onder andere de installatie van elektrische voortstuwingsinstallaties en gerelateerde componenten, waardoor volledig elektrisch varen met uitwisselbare batterijcontainers mogelijk wordt. Het hoofddoel van dit initiatief is om gebruik te maken van modulaire energiecontainers om binnenvaartschepen emissieloos te laten opereren over langere afstanden. Met deze ambitieuze aanpak streeft het project ernaar om voor 2030 een vloot van 150 schepen te realiseren. Op de langere termijn, tegen 2050, wordt gemikt op een totaal van 400 emissievrije binnenvaartschepen, waarmee een significante bijdrage wordt geleverd aan duurzame scheepvaart en de reductie van emissies in de transportsector.

Verloop van de aanvraag

periodes: vanaf 7 december 2023 tot 28 februari 2024, van 1 mei 2024 tot 30 juni 2024, en van 1 september 2024 tot 15 oktober 2024. De subsidie bedraagt maximaal €400.000 per vaartuig, met een extra subsidie van maximaal €75.000 voor een industrieel onderzoeksproject. Het subsidiepercentage varieert van 40% voor reguliere projecten tot 50% voor de specifieke kosten die gerelateerd zijn aan industriële onderzoeksprojecten.

De toewijzing van de fondsen wordt bepaald op basis van criteria zoals emissievrij, plan en onderbouwing en realisatietermijnen voor reguliere projecten. En schaalbaarheid, kennisoverdracht en complementariteit voor industriële onderzoeksprojecten. Elk criterium kan maximaal 10 punten behalen om projecten op een gelijkwaardige manier te beoordelen.

LIFE 1920x800

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.