EIA 2023 tussentijds aangepast

13 september 2023

De lijst van in aanmerking komende investeringen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is tussentijds uitgebreid. Met ingang van 5 september jl. kunnen bedrijven ook profiteren van belastingvoordelen voor specifieke investeringen in de glastuinbouw, warmte- en koudenetten, en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit voordeel is ook van toepassing op investeringen die zijn gedaan van 1 januari tot en met 4 september 2023. Bedrijven hebben tot 4 december 2023 de tijd om deze investeringen te melden. Hierbij wordt de normale termijn van 3 maanden dus niet gehanteerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidie? Neem contact met ons op.

Belangrijke wijzigingen in de Energielijst 2023

De recente toevoegingen aan de Energielijst 2023 zijn van toepassing op:

  • Investeringen in de glastuinbouw met subsidie: Bedrijven die een subsidie hebben ontvangen vanuit de Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) regeling kunnen nu ook gebruik maken van de energie-investeringsaftrek, een mogelijkheid die eerder was ingetrokken volgens de regeling gepubliceerd op 28 december 2022.
  • Investeringen in warmte- en/of koudenetten: Ondanks dat deze investeringen vorig jaar uit de regeling werden gehaald, zijn ze nu weer opgenomen. Dit komt omdat blijkt dat aanvullende financiële stimulans vanuit de energie-investeringsaftrek nog steeds noodzakelijk is voor een succesvolle transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, naast de bestaande Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS).
  • Investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag: Aangezien de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) regeling niet alle investeringen in deze technologie ondersteunt, blijft financiële ondersteuning via de energie-investeringsaftrek noodzakelijk.

Wilt u meer weten over deze wijziging of een aanvraag indienen? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Nieuws subsidieregelingen

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.