EIA in vijf stappen

De schokkende nieuwsberichten van de klimaatverandering, gepaard met trieste beelden van een uitgebrand Amazonegebied, verhongerende ijsbeer en steeds meer natuurrampen verrassen ons helaas niet meer. Wat ons wel blijft verrassen zijn de mooie, innovatieve en duurzame producten die op de markt blijven komen door diverse ondernemers die tegengewicht bieden. Ondernemers die zich bewust zijn van de verandering die wij met zijn allen moeten maken om de planeet leefbaar te houden.

Heftig? Ja, maar ook hoopvol. De ondernemers die zich bezig houden met het verbeteren van de wereld, en daarbij innovatief en duurzaam te werk gaan maken vaak veel kosten. Kosten die andere ondernemers niet maken omdat zij kiezen voor de vervuilende en goedkopere optie. Om de duurzame ondernemers toch te stimuleren is de EIA een uitkomst! Voor de meeste ondernemers is dit net dat beetje extra om toch te kiezen voor de duurzamere optie. 

De Energie investeringsaftrek is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om 45%  van de duurzame investering af te trekken van de fiscale winst. Dat is erg interessant als u vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Hoe zit de EIA in elkaar en welke stappen moeten er genomen worden? Dit probeer ik u te laten zien aan de hand van 4 stappen die altijd doorlopen moeten worden. Stap 5 is alleen van toepassing als er een vragenbrief wordt toegestuurd die onderbouwd beantwoord moet worden aan de RVO. 

Stap 1.

Bepalen of u als ondernemer gebruik kan maken van de EIA.

Als eerste moet u een ondernemer zijn die inkomsten of vennootschapsbelasting betaalt en gaat investeren in duurzame energie en/of energiezuinige technieken.

Stap 2.

De aanvraag moet binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden gedaan. Dit moet aantoonbaar zijn door middel van een opdrachtbevestiging o.i.d.

Stap 3.

Of uw investering in aanmerking kom valt of staat met de Energielijst die elk jaar wordt opgemaakt. In 2019 is er een budget van € 147 miljoen beschikbaar. Eind december wordt de lijst voor 2020 bekend gemaakt, zo ook het budget wat voor het komend jaar beschikbaar is. De Energielijst is gevuld met specifieke codes waar de investering onder moet vallen. Daarnaast is er nog een generieke code waaronder er eventueel gemeld kan worden als de investering niet onder een code valt.

Van groot belang zijn de technische specificaties van de investering, deze specificaties moeten voldoen aan bepaalde (duurzame) eisen die terug te vinden zijn op de Energielijst.

Valt uw investering niet onder de EIA, dan kan het zo zijn dat deze wel valt onder de SDE + regeling. De EIA en de SDE + sluiten elkaar uit. In 2020 wordt de SDE + regeling gewijzigd naar de SDE++ regeling waarbij de focus zal verschuiven naar CO2 reductie. Lees hiervoor de blog “Laatste kans voor SDE+“.

Stap 4.

Voldoet de investering aan de technische eisen en is dit aantoonbaar, dan kan de melding gedaan worden via het E-loket van de RVO. Hiervoor kan een derde partij als Balance worden ingeschakeld of dit kan een ondernemer zelf aanvragen.

  • EU Cohesion Policy
  • European Defence Fund
  • ITER: international fusie-energieproject
  • Digital Europe Programme
  • Connecting Europe Facility Digital

Stap 5.

RVO heeft de mogelijkheid om vragenbrieven toe te sturen over uw investering. Vaak betekent dit dat men in contact moet staan met de leverancier van de investering. De technische informatie die de RVO soms vraagt ligt vaak nog bij de leverancier en is ook soms te technisch om zelf te beantwoorden.

Als alle stappen goed zijn doorlopen en aan de eisen is voldaan, wordt er een beschikking afgegeven. Vanzelfsprekend maar niet minder van belang is een goede administratie van het proces noodzakelijk.

De EIA is een relatief simpele regeling die ondernemers de kans biedt om mee te gaan in de boeiende en noodzakelijke reis in duurzaamheid en innovatie. Komend jaar hoop ik weer een mooie Energielijst te zien met een groter budget om het duurzaam ondernemerschap te laten groeien en ondernemers de kans te geven bij de dragen aan een groenere wereld.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies