Nieuwe EIA- en MIA-lijsten 2024 bekend gemaakt

10 januari 2024

Net voor 31 december 2023 zijn de nieuwe lijsten met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) gepubliceerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze subsidie? Neem contact met ons op.

Aanpassingen EIA en MIA 2024

Op beide lijsten zijn bedrijfsmiddelen verwijderd en nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd. Op de EIA lijst voor energiebesparende investeringen gaat het om 14 vervallen codes en 11 nieuwe codes. Op de MIA lijst voor milieubeschermende investeringen zijn meer bedrijfsmiddelen verwijderd (108) en minder nieuwe (6) toegevoegd. De actualisering van de lijsten vindt jaarlijks plaats om te zorgen dat de bedrijfsmiddelen die op de lijsten voldoen aan de doelstelling van de beide regelingen: stimuleren van investeringen in bedrijfsmiddelen die nog niet gangbaar zijn in Nederland. Als investeringen meer gebruikelijk worden is de fiscale stimulering niet meer toegestaan en worden bedrijfsmiddelen van de lijst verwijderd. Daarnaast worden veel codes ook inhoudelijk aangepast (strengere technische eisen) zodat de nieuwste technieken ondersteund worden.

Percentages en budgetten 2024

Het percentage van de investeringsaftrek EIA is verlaagd van 45,5% naar 40%. Het budget is met € 10 miljoen verhoogd tot € 259 miljoen. De percentages van de MIA, die afhankelijk zijn van het niveau van milieubescherming, zijn gelijk gebleven (45% tot 27%). Hierbij is een combinatie met vrije afschrijving (VAMIL) over 75% van het in aanmerking komende investeringsbedrag mogelijk. Het toepasbare percentage wordt aangeduid met een letter bij de code (A t/m G). Het budget voor MIA en vrije afschrijving (VAMIL) is gelijk gebleven aan dat van 2023: € 192 miljoen en € 25 miljoen.

Melden investeringen

De nieuwe EIA- en MIA-lijsten zijn van kracht per 1 januari 2024. Dit betekent dat investeringsverplichtingen die vanaf 1 januari 2024 zijn aangegaan (door koop/aanschaf of een opdrachtbevestiging) moeten voldoen aan de beschrijvingen en technische eisen die op de nieuwe lijsten staan. Investeringsverplichtingen die in 2023 zijn aangegaan, kunnen nog onder de oude lijsten van 2023 gemeld worden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de meldingstermijn: een melding moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting plaatsvinden op het E-loket van de RVO.

Nieuws subsidieregelingen

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.