Ondersteuning landbouwondernemers bij omschakeling en verduurzaming door SABE

5 juli 2023

Voor de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) zijn onlangs de mogelijkheden voor subsidies in 2023 bekendgemaakt om landbouwers te ondersteunen bij de overgang naar meer duurzame vormen van bedrijfsvoering. Deze subsidies hebben betrekking op belangrijke aandachtsgebieden zoals stikstof, natuurinclusief ondernemen en precisielandbouw. Alle aanvragen dienen te worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidies zijn onderverdeeld in twee categorieën: vouchers en projecten. Het is van cruciaal belang om snel een aanvraag in te dienen, aangezien de toekenning van vouchers op volgorde van binnenkomst van de aanvragen plaatsvindt, en er beperkte budgetten beschikbaar zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem dan contact met ons op.

Er zijn vier soorten vouchers waar landbouwers een beroep op kunnen doen. Deze vouchers stellen hen in staat om extern advies in te winnen bij erkende adviseurs. Het advies kan betrekking hebben op bedrijfsspecifieke aspecten van kringlooplandbouw, duurzaam ondernemerschap of het opstellen van een bedrijfsplan voor de overgang naar duurzame praktijken. De kosten van het advies worden voor 80% gesubsidieerd, met een maximale subsidie van € 1.500 voor advies en € 6.000 voor het opstellen van een bedrijfsplan. Daarnaast is het mogelijk om een voucher aan te vragen voor een cursus die de landbouwer wil volgen. Deze voucher heeft een waarde van maximaal € 800. Ook bedrijfsadviseurs die een van de drie specifieke opleidingen willen volgen, kunnen een voucher aanvragen met een maximale waarde van € 1.250. Aanvragen voor vouchers kunnen worden ingediend vanaf 1 september dit jaar.

Daarnaast is er ook ondersteuning beschikbaar in de vorm van projectsubsidies en demonstratieprojecten. De aanvraagperiode voor deze subsidies loopt van 2 oktober tot en met 15 november. Beide onderdelen hebben een budget van € 3.750.000. Projectsubsidies hebben betrekking op kennisoverdracht en informatie-uitwisseling binnen een groep landbouwondernemers door middel van trainingen, workshops, voorlichting en demonstraties. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 200.000 per project. Demonstratieprojecten kunnen worden aangevraagd door bedrijven die reeds de overstap hebben gemaakt naar duurzame landbouw en hun kennis en ervaring willen delen en demonstreren aan andere landbouwers. 

Innovation Fund

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.