Praktische verschillen tussen Europese en nationale subsidies

Waarom zou ik voor een Europese of juist nationale regeling kiezen? Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese subsidie ten opzichte van nationale regelingen? Het subsidielandschap is niet altijd even overzichtelijk. Daarom vindt u hieronder een omschrijving van de belangrijkste praktische verschillen tussen Europese en nationale regelingen. De volgende elementen komen aan bod: de aanvraagprocessen, de verschillen omtrent het budget en de eisen omtrent de samenwerkingspartners.

Het aanvraagproces - nationale subsidie

Het aanvraagproces voor een nationale subsidie verschilt aanzienlijk van een Europese. Voor een nationale subsidie klopt u doorgaans aan bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Tijdens het aanvraagproces heeft u de mogelijkheid tot persoonlijk contact met de experts, kunt u tijdens het aanvragen zaken afstemmen en volgt er na beoordeling vaak gerichte feedback. Het contact is formeel, maar er zijn vaak directe lijnen met de contactpersonen. Dit helpt om de voorwaarden beter in kaart te brengen en het project op een juiste manier te omschrijven in de aanvraag. De informatie omtrent de regeling wordt op relatief overzichtelijke wijze verspreid via de website van RVO. Hierbij zijn verwijzingen naar de publicaties uit de Staatscourant opgenomen, waarin de wettelijke onderbouwingen en een volledig overzicht van de voorwaarden van de regelingen te vinden zijn. Deze zijn nuttig voor een goede voorbereiding van de aanvraag.

Het aanvraagproces - Europese subsidie

Het aanvraagproces is geheel anders wanneer u een Europese subsidie aanvraag doet. Hierbij is het noodzakelijk dat u van tevoren goed op de hoogte bent van de eisen van de regeling en het indieningsformat. Er is namelijk nauwelijks persoonlijk contact mogelijk met de experts en informatie over de regeling is vaak meer verspreid waardoor het lastig is om overzicht te krijgen. In sommige gevallen is het mogelijk om via RVO informatie te ontvangen over een Europese regeling. Wanneer u een indiening overweegt, kunt u daarom het beste contact opnemen met een adviseur of ervaringsdeskundige. De uitslag kunt u verwachten via een automatisch bericht dat een score bevat leidend tot ofwel slagen ofwel afwijzing. Gerichte feedback ontbreekt hierbij nog wel eens, dit maakt het besluit om wel of niet opnieuw in te dienen lastiger.

Budget, slaagkans en concurrentiepositie

Europese programma’s hebben vaak een omvangrijker budget dan Nederlandse regelingen, maar dit zegt uiteindelijk niets over de slaagkans, omdat het geld ook over een groter aantal projecten verdeeld moet worden. De gemiddelde bijdrage in Europa ligt hoger, hoewel dit per thema verschilt.

Daarbij moet men rekening houden met het feit dat de slaagkans en concurrentiepositie anders zijn bij een Europese regeling dan bij een Nederlandse. Bij een Europese aanvraag heeft u te maken met concurrentie vanuit heel Europa. In het algemeen is de mate van innovatie groter bij Europese subsidies ten opzichte van nationale subsidies. Dit zorgt er vervolgens voor dat het product, proces of dienst Europa breed kan worden uitgerold. Dit in tegenstelling tot een nationale subsidie waar dit geen vereiste is.

Hierdoor, en ook door het feit dat er minder communicatie met de subsidieverstrekker mogelijk is, is een Europese aanvraag vaak complexer. Deze complexiteit houdt ook verband met het volgende punt.

Samenwerkingsverband

Een belangrijk bijkomend verschil waar u rekening mee moet houden is het verschil in eisen voor een samenwerkingsverband. Bij een Nederlandse subsidie volstaat het, indien vereist, om samenwerkingspartners uit alleen Nederland te hebben. Bij veel Europese regelingen is het een vereiste dat de aanvrager een samenwerkingsverband aangaat met partijen uit andere landen. Deze internationale dimensie zorgt voor een extra uitdaging bij het voldoen aan de voorwaarden van de regelingen en de uitvoering van het project.

Een passend plan

Het belangrijkste verschil tussen Europese en nationale regelingen zit in het feit dat het subsidielandschap in Europa complexer is. Dit komt doordat het onder meer lastiger is de juiste regeling te vinden, het contact met de beoordelaars beperkt is, de lat vaak hoger ligt en omdat internationale samenwerking gecompliceerder is dan op nationaal niveau.

Kortom, het kiezen van de juiste regeling voor uw project is maatwerk. Voor een project dat impact kan hebben op Europa is het wellicht verstandig om bij Europa aan te kloppen. Is de innovatie vooral gericht op de Nederlandse markt, dan is een Nederlandse regeling waarschijnlijk passender. Balance kijkt graag mee bij het identificeren van de beste optie.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies