SDE++: Geen voorjaarsronde in 2021

SDE++, dé regeling als het gaat om het stimuleren van duurzame elektriciteit en het voorkomen van CO2-uitstoot heeft dit jaar maar één ronde: 21 september tot en met 14 oktober 2021.

Nieuwe SDE++ technieken

De SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, de plusjes staan voor iedere keer dat de regeling een iets andere insteek heeft gekregen. Projecten die duurzame energie opwekken met behulp van zonnepanelen, windmolens of geothermie kunnen hiervoor al enige jaren subsidie ontvangen. De SDE++ en haar voorlopers zijn een productiesubsidie, wat inhoudt dat niet de aanschaf, maar de daadwerkelijke productie van energie gesubsidieerd wordt. Deze productie wordt gemeten met een meter van CertiQ. In de najaarsronde van 2020 is de SDE verbreed naar andere technieken. Het doel ligt hierbij niet bij de duurzame productie van elektriciteit of warmte, maar bij het voorkomen van CO2 uitstoot. Dit heeft hiermee een directere link met de verplichtingen die zijn aangegaan in het Klimaatakkoord van Parijs. Onder deze vernieuwde SDE zijn projecten voor elektrische boilers, warmtepompen, WKK’s, restwarmte industrie, ondiepe geothermie, waterstofproductie en tal van andere type projecten ingediend. Ook het controversiële CO2-afvang en opslag maakt aanspraak op subsidie.

Budget SDE++ najaarsronde 2021

In de afgelopen jaren was er meestal sprake van twee openstellingen per jaar. Ook was er ieder jaar tussen de 10 en 12 miljard euro beschikbaar. Dat is voor het eerst sinds tijden dus niet het geval. In heel 2021 is er maar € 5 miljard beschikbaar gesteld. Waar komt dit door? De coronapandemie drukt natuurlijk op de begroting, dus dat heeft er mogelijk mee te maken. Feit blijft wel dat Nederland nog flink moet investeren om aan haar doelstellingen te voldoen. De SDE++ draagt zeker bij aan het behalen van deze doelstellingen, dus ons advies aan de overheid: meer investeren in de SDE++.

Hulp nodig met uw SDE++ aanvraag?

Vrijblijvend advies? Wij denken graag met u mee. Stuur ons een berichtje voor het maken van een online afspraak.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies