Start van de MOOI-regeling 2024

31 januari 2024

De Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling voor 2024 opent binnenkort de vooraanmeldingen. Belangstellenden kunnen hun projecten indienen vanaf 19 maart 2024, met een einddatum voor vooraanmelding op 18 april 2024. De periode voor de definitieve aanvraag start op 4 juni en loopt tot 5 september 2024.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem contact met ons op.

Wat is MOOI en wat zijn de kernmissies in 2024?

MOOI is een subsidieprogramma in Nederland dat zich richt op het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan de realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen van het land. Dit programma is specifiek ontworpen om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te ondersteunen die in lijn zijn met de missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid van de Nederlandse overheid.

De regeling is opgedeeld in drie essentiële missies: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Industrie, elk met specifieke aandachtspunten en doelstellingen. 

MOOI-missie Elektriciteit

De MOOI-missie Elektriciteit in Nederland heeft als doel het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan een CO2-emissieloos energiesysteem in 2050. Deze missie omvat drie kerninnovatiethema’s:

 1. Versnelling van windenergie op zee, gericht op integratie in het energiesysteem, ecologische verbeteringen, en circulariteit.
 2. Arbeids- en materiaalbesparende innovaties voor elektriciteitsproductie op land, met focus op efficiëntie en duurzaamheid.
 3. Innovaties voor meervoudig ruimtegebruik bij elektriciteitsproductie op land, die energieopwekking combineren met andere landgebruiksvormen.

 

MOOI-missie Gebouwde Omgeving

Deze missie richt zich op het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland, met als doel een CO2-vrije leefomgeving in 2050. Dit omvat zowel bestaande woningen als utiliteitsgebouwen. De focus ligt op het ontwikkelen van innovatieve verduurzamingsoplossingen die binnen vijf jaar na de start van het project tot een eerste toepassing kunnen leiden. Deze oplossingen moeten bijdragen aan een betaalbare verduurzaming en een betrouwbaar energiesysteem. 

Er zijn twee hoofdinnovatiethema’s binnen dit onderdeel:

 1. Innovatieve Verduurzamingsoplossingen voor de Bestaande Gebouwde Omgeving: Dit thema omvat projecten die zich richten op het makkelijker, sneller en goedkoper implementeren van verduurzamingsmaatregelen. Het richt zich op verschillende doelgroepen en kan een gebiedsgerichte aanpak omvatten.

 2. Innovaties voor een Toekomstbestendig Energiesysteem: Dit thema richt zich op het ontwikkelen van systemen voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- en winkelgebieden, die inspelen op de toekomstige energievraag en bijdragen aan het verbeteren van de leveringszekerheid en veiligheid.

MOOI-missie Industrie

De missie Industrie streeft ernaar om de industrie te transformeren naar een duurzame, klimaatneutrale en circulaire sector. Dit is in lijn met de nationale doelstellingen voor CO2-emissiereductie (55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990, met een ambitie voor 60%) en het streven naar een volledig circulaire economie in 2050.

Deze missie richt zich op het stimuleren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die binnen tien jaar na aanvang bijdragen aan deze transformatie. De focus ligt op twee hoofdinnovatiethema’s:

 1. Procesvernieuwing door Elektrificatie en Keteninnovaties:

  • Ontwikkeling van nieuwe elektrische processen en energiesystemen, gericht op efficiënte elektrificatie van hoge temperatuur processen en flexibilisering van industriële processen.
  • Innovaties op het gebied van vraag-aanbod koppeling van duurzame elektriciteit en optimalisatie over de keten van elektriciteitsaanbod, -transport en -gebruik.
 2. Duurzame Grondstoffen en Tussenproducten Gebaseerd op CO en CO2:

  • Focus op de verduurzaming van koolstof-gebaseerde grondstoffen door het ontwikkelen van conversieprocessen van CO en CO2 naar waardevolle producten.
  • Innovaties gericht op het verbeteren van energie- en conversie-efficiëntie en het ontwikkelen van circulaire koolstofketens.

Beide thema’s leggen de nadruk op maatschappelijke impact, duurzaamheidsbeleid, cybersecurity en de integratie in open-innovatie ecosystemen. De doelstelling is om innovaties te realiseren die niet alleen technologisch haalbaar zijn, maar ook maatschappelijk geaccepteerd en economisch rendabel, en die bijdragen aan zowel emissiereductie als circulaire economie. 

Kansen voor West 1920x800

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.