Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragende lening bestemd voor de financiering van technische en klinische ontwikkelingsprojecten. De regeling is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten die een zeer goed marktperspectief hebben en binnen 5 jaar na aanvang zijn afgerond, maar die nog risico met zich meebrengen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van Innovatiekrediet?

Het Innovatiekrediet heeft als doel om innovatie te stimuleren in de technische en klinische industrie. Hiermee wordt de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een goed marktperspectief  ondersteund. Door middel van deze regeling wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bijdragen aan de Nederlandse innovatiekracht en een duurzame groei van de economie.

Voor wie is Innovatiekrediet bedoeld?

Het innovatiekrediet kan worden aangevraagd door alle bedrijven, ongeacht de status en grootte van de onderneming.

Voor welke projecten is Innovatiekrediet bedoeld?

Vanuit het Innovatiekrediet worden projecten ondersteund met een focus op technologische of medische ontwikkeling.

Budget Innovatiekrediet 2024

Het budget voor innovatiekrediet is vastgesteld op €60 miljoen in 2024. Het budget is als volgt onderverdeeld:

  • 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten
  • 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten

Hoeveel Innovatiekrediet kunt u lenen?

De hoogte van het krediet is afhankelijk van het type project, de omvang van het bedrijf en of er sprake is van een samenwerking. Het percentage loopt uiteen van minimaal 25% tot maximaal 50% van de ontwikkelingskosten. Het maximum kredietbedrag bedraagt €10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject en €5 miljoen voor een klinisch ontwikkelingsproject.

Rente Innovatiekrediet

Na afloop van het project dient het verleende kredietbedrag plus een vergoeding terugbetaald te worden. De vergoeding bestaat uit een éénmalige vaste opslag (15% en 25% voor respectievelijk technische en klinische projecten) en een jaarlijkse rente, in 2023 was het percentage voor de samengestelde rente vastgesteld op 3%.

Belangrijkste voorwaarden Innovatiekrediet

  • Het project moet technisch innovatief en uitdagend zijn.
  • De focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten.
  • De technische haalbaarheid is aangetoond.
  • Er moet een systematische en planmatige aanpak van technische uitdagingen zijn
  • Het project heeft een omvang van minimaal € 150.000.
  • Binnen 5 jaar moet het project leiden tot een marktrijp product, proces of dienst.

Deadline Innovatiekrediet 2024

Innovatiekrediet is een doorlopende regeling en kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd. In 2023 kunnen aanvragen ingediend worden vanaf 1 januari 2024 tot en met 1 december 2024.

Voorbeeldproject Innovatiekrediet

 

Voor een ontwikkelingsproject van waarmee een medisch scanapparaat wordt ontwikkeld is het mogelijk om gefinancierd te worden met het Innovatiekrediet. De kosten voor dit project bedragen € 2 miljoen. Hier gaat het om een kleine MKB-onderneming en is er geen sprake van een samenwerkingsverband, waardoor het maximale kredietpercentage 45% bedraagt. Na afronding van het project wordt het krediet afbetaald tegen een rentepercentage van 7%.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan innoveren. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze innovaties te kunnen realiseren en het Innovatiekrediet is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Stappen voor een succesvolle Innovatiekrediet-aanvraag

Stap 1. Inventarisatie

Technische en commerciële informatie ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor het Innovatiekrediet, eventueel in overleg met RVO.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de opbrengsten en het netto voordeel. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners en afstemming met RVO.

Stap 3. Schrijven en indienen​

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.