INTERREG

Het Interreg programma is een van de oudste Europese subsidieprogramma’s en is bedoeld om samenwerking tussen Europese landen te stimuleren en economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen. De verschillende calls binnen het Interreg programma zijn verdeeld over drie categorieën, ingedeeld op basis van geografische ligging.

Voor wie?
Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s

Voor wat?
grensoverschrijdende projecten op het gebied van innovatie, duurzame energie, klimaatadaptatie of transport

Data
verschillend per call

Budget
€ 8 miljard voor heel Europa

Voordeel
Subsidie verschilt per regeling

Voor wie?
Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s

Voor wat?
grensoverschrijdende projecten op het gebied van innovatie, duurzame energie, klimaatadaptatie of transport

Data
verschillend per call

Budget
€ 8 miljard voor heel Europa

Voordeel
Subsidie verschilt per regeling

Algemene informatie

Bij Interreg 2021-2027 staat het delen van kennis en beleid centraal om zo regionale en lokale oplossingen te stimuleren voor diverse uitdagingen op het gebied van milieu, economie en gezondheidszorg. Europese en interregionale samenwerkingsprojecten die aansluiten op deze thema’s worden ondersteund. Vanwege Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk sinds 2021 geen onderdeel meer uit het programma. De Interreg programma’s zijn verdeeld over verschillende categorieën met ieder haar eigen thema’s. Hieronder volgen de voor Nederland relevante onderdelen:

North West Europe (NWE)

North West Europe is een transnationaal programma voor samenwerkingsprojecten met partijen uit de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland (zonder EU-financiering), Frankrijk (gedeeltelijk) en Duitsland (gedeeltelijk). NWE heeft als doel het bevorderen van een groene en slimme energietransitie voor alle NWE-gebieden. Belangrijke thema’s hierin zijn klimaatbestendigheid, energietransitie, circulaire economie, innovatiecapaciteit en overgang naar sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving. Precieze calls en deadlines worden gepubliceerd.

Budget: €310 miljoen. De maximale financiering bedraagt 60%.

North Sea Region (NSR)

NSR beoogt samenwerking tussen de verschillende gebieden rondom de Noordzee om innovatie en duurzame economische groei in deze regio te stimuleren. Projecten voor North Sea Region vergen samenwerking met partners uit minimaal drie landen waaronder: Nederland en Denemarken (geheel), en België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden (gedeeltelijk). De belangrijkste vier thema’s zijn: robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio, een groene transitie in de Noordzeeregio, een klimaatbestendige Noordzeeregio en betere samenwerking & bestuur.

Het nieuwe Noordzee Regio-programma heeft naast deze vier hoofdthema’s ook drie spotlightthema’s: Digitalisering, landelijke-stedelijke verbanden en sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin. Mocht uw project niet aansluiten bij een van deze spotlightthema’s, dan maakt het alsnog een gelijke kans op slagen.

De eerste call is geopend voor zowel reguliere als voor small-scale-projects. De sluitingsdatum voor small-scale projecten was 7 maart 2022, naar verwachting zal hier in 2023 weer een ronde voor worden opengesteld.

Voor reguliere openstelling was de deadline voor de eerste stap 7 maart, voor deze regeling kan echter direct een Full Application worden ingediend, hiervoor is de sluitingsdatum 22 april 2022.

Budget: €171 miljoen.

Europe

Interreg Europe heeft als doel het verbeteren van regionale beleidsprogramma’s. Beleidsmakers zijn dus de meest belangrijke doelgroep, maar o.a. regionale overheden, kennisinstellingen en non-profitinstellingen kunnen ook aanvragen.

Het programma richt zich op interregionale samenwerking door heel Europa met als hoofdthema betere samenwerking en bestuur. De drie focuspunten zijn: Een concurrerender en slimmer Europa, een groener en veerkrachtiger Europa, een sociaal en inclusiever Europa. Subsidie is voor samenwerkingsverbanden uit alle EU-landen, Noorwegen en Zwitserland.

Budget: €379 miljoen. De cofinanciering vanuit Interreg is maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

Projectstimuleringsregeling (PSR)

Voor de voorbereidingskosten van een Interreg-projectvoorstel kan een Lead Partner in aanmerking komen voor een tegemoetkoming onder de Projectstimuleringsregeling. Om in aanmerking te komen dient de Lead Partner een organisatie te zijn zonder winstoogmerk. De maximale bijdrage hiervoor is €25.000,-. De deadline voor 2022 is 15 december om 17:00u. De regeling heeft ook nog een openstelling in 2023 en 2024.

Belangrijkste voorwaarden

  • Eisen verschillen per call, maar vanwege het grensoverschrijdende karakter is een Europees samenwerkingsverband tussen organisaties uit meerdere Europese landen altijd van belang;
  • Het project sluit aan bij de doelstellingen van het Interreg-programma waarvoor je een aanvraag indient zoals innovatie, CO2-reductie, milieu en duurzaamheid of versterking van de interregionale economie.
  • Neem voor de precieze voorwaarden van een call contact met ons op.

Voorbeeld project

Voor een samenwerkingsproject tussen landen binnen de Noordzeeregio is het mogelijk om subsidie aan te vragen via het Interreg programma. In dit project werken vier organisaties uit verschillende landen samen aan een project waarin de Noordzeeregio verduurzamingsmaatregelen doorvoert en tegelijkertijd de ecosystemen van de Noordzee beheert. De totale kosten van de Nederlandse organisatie bedragen in dit project € 400.000. In deze specifieke Interreg regeling wordt 60% van de subsidiabele kosten vergoed.

Interreg

Subsidiabele projectkosten x subsidiepercentage

€ 400.000 x 60% = €240.000

Wat kunnen wij betekenen?

Interreg is een grensoverschrijdend programma waarin een aanvraag ingediend wordt namens meerdere samenwerkingspartners. Het is dus van belang dat alle belangen en ideeën goed samengebracht worden voor een succesvolle aanvraag. Wij begeleiden u vanaf het eerste oriëntatiegesprek tot en met de indiening. Verder kunnen we u ondersteunen bij controles en (half)jaarlijkse financiële en inhoudelijke rapportages.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Technische en commerciële informatie ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor een van de Interreg categorieën.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de subsidiebaten. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening.

Stap 4. eventuele vragen en beschikking

Na indiening is het mogelijk dat er aanvullende vragen gesteld worden over het project of dat er wordt verzocht om aanvullende documentatie aan te leveren. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.