De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn twee fiscale regelingen voor ondernemingen die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen profiteren van een hogere investeringsaftrek. De MIA en de Vamil kunnen soms gecombineerd worden en delen dezelfde Milieulijst.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van de MIA en de Vamil?

De MIA is een fiscale regeling die ondernemingen stimuleert om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of processen. De Vamil is gekoppeld aan de MIA en levert een extra vervroegde afschrijving op de mileu-investeringen.

Voor wie is de MIA/Vamil?

Alle ondernemingen in Nederland die vennootschapsbelastingplichtig zijn kunnen de MIA en Vamilaanvragen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Wat is het budget voor de MIA?

Het budget voor MIA/Vamil in 2024 is vastgesteld op € 217 miljoen.

Hoeveel is het MIA fiscaal voordeel?

Via de MIA is het mogelijk om minimaal 27% en maximaal 45% van de investering af te trekken van de fiscale winst, bovenop de normale afschrijving. Dit levert een netto voordeel op van circa 7 tot 11%. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten op een door u gekozen moment (versneld) afschrijven, wat leidt tot een netto voordeel van ongeveer 3%. Gezamenlijk kunnen de MIA en Vamil een netto voordeel opleveren van maximaal 14%.

De MIA/Vamil stimuleert investeringen op het gebied van:

 • Grondstoffen- en watergebruik (bv. 3D-printer voor duurzamer produceren)
 • Voedselvoorziening en landbouwproductie (bv. duurzame pluimveestal)
 • Mobiliteit (bv. waterstofbus)
 • Klimaat en lucht (bv. ozon- en UV-oxidatie-installatie voor luchtreiniging)
 • Ruimtegebruik (bv. vegetatiedak)
 • Gebouwde omgeving (bv. keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal).

MIA/Vamil deadline 2024

Een aanvraagperiode loopt automatisch tot het einde van het kalenderjaar.

Belangrijke voorwaarden voor de MIA/Vamil zijn:

 • U heeft een belastingplichtige onderneming;
 • Het bedrijfsmiddel waarin u investeert staat op de Milieulijst 2024;
 • Als de investering niet specifiek omschreven is in de Milieulijst, kan de investering wellicht gemeld worden onder een generieke code;
 •  De investering voor het bedrijfsmiddel bedraagt minimaal € 2.500;
 •  Per jaar is het maximale meldingsbedrag per onderneming € 25 miljoen;
 • Drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting moet de MIA-aanvraag ingediend zijn.

Voorbeeld berekening MIA/Vamil opbrengst

Voor een investering in waterstofpersonenauto’s is het mogelijk om subsidie te krijgen via de MIA en Vamil. Deze investering draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit en helpt bij het reduceren van uitgestoten broeikasgassen. De totale investering in dit voorbeeld bedraagt € 200.000.

De vennootschapsbelasting kan verschillen per bedrijf, in deze aanvraag is er gerekend met een vennootschapsbelasting van 25%. Voor dit type investering is een MIA aftrekpercentage van 45% van toepassing.

MIA

investeringsbedrag x aftrekpercentage x vennootschapsbelasting

€ 200.000 x 45% x 25% = € 22.500 netto voordeel

Vamil

investeringsbedrag x Vamil-percentage

€ 200.000 x 75% = € 150.000 willekeurig afschrijven

Dit levert een gemiddeld netto voordeel op van € 200.000 x 3% = € 6.000

In totaal is er voor deze MIA-investering in waterstofpersonenauto’s van € 200.000 dus een netto voordeel te verkrijgen van € 28.500.

Hulp nodig bij uw MIA-aanvraag?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven verder kan verduurzamen. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze verduurzaming te kunnen realiseren en de Milieu-investeringsaftrek is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw MIA-aanvraag op de juiste manier vorm te geven. Wij begeleiden het MIA-subsidietraject voor u van A tot Z.

Stappen voor een MIA-aanvraag

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie ophalen om te bepalen of de investering voldoet aan de gestelde eisen op de MIA-lijst.

Stap 2. Analyse

Berekenen van de opbrengsten en het verwachte netto voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen in overleg met de klant de schriftelijke indiening van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking​

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.