SLIM

In de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt worden nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd. Werkgevers in het mkb maar ook grootbedrijven in bepaalde sectoren hebben hier vaak minder geld of tijd voor. Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM) is gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen zodat mensen goed inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt, met name in het mkb. De regeling moet leren en ontwikkeling in die sector vanzelfsprekend maken.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Voor wie is SLIM bedoeld?

SLIM is vooral gericht op individuele mkb’ers, maar samenwerkingsverbanden in het mkb en specifiek grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, kunnen ook in aanmerking komen.

Voor wat is SLIM bedoeld?

SLIM kan worden aangevraagd voor:

 • het doorlichten van de onderneming resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan;
 • het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladvies rekening houdend met de wensen, ambities en mogelijkheden van de werknemers;
 • een aanpak om medewerkers aan te sporen om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool);
 • het creëren van praktijkleerplaatsen voor beroepsopleidingen in de derde leerweg van het mbo. De beroeps begeleidende leerweg en de beroeps opleidende leerweg zijn uitgesloten.

Hoeveel subsidie met SLIM?

 • Voor individuele mkb’ers bedraagt de maximale subsidie €25.000 met een maximaal subsidiepercentage van 80% van de projectkosten;
 • Voor samenwerkingsverbanden in het mkb bedraagt de maximale subsidie €500.000 met een maximaal subsidiepercentage van 60% van de projectkosten;
 • Voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector bedraagt de maximale subsidie €200.000 met een maximaal subsidiepercentage van 60% van de projectkosten;
 • Voor derde leerwegtrajecten geldt een maximaal subsidiebedrag van €2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats (gedurende 40 weken).

Budget SLIM 2024

Het budget voor de SLIM-regeling bedraagt € 47,2 miljoen in 2024.

Deadline SLIM 2024

Ondernemingen kunnen jaarlijks SLIM aanvragen in bepaalde tijdvakken. In 2023 gelden de volgende tijdvakken:

 • Individuele MKB’ers kunnen subsidie aanvragen van 1 maart tot en met 28 maart en van 2 september tot en met 30 september;
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 3 juni tot en met 31 juli.

Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak één aanvraag indienen voor alle genoemde opties. Het aanvragen van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is bijvoorbeeld ook mogelijk.

Belangrijkste voorwaarden SLIM

 • De regeling is niet bedoeld voor gewone cursussen, trainingen en opleidingen;
 • Voor individuele mkb’er geldt een maximale looptijd van 12 maanden. Voor samenwerkingsverbanden in het mkb of grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector geldt een maximale looptijd van 24 maanden;
 • Geen van de partijen in een samenwerkingsverband mag meer dan €200.000 subsidie ontvangen. Subsidiabele kosten bedragen minimaal €210.000.

Voorbeeldproject SLIM subsidie

Een mkb’er heeft een extern adviesbureau ingeschakeld om een ontwikkelplan te maken voor de werknemers van het bedrijf. De kosten van het doorlichten van de onderneming en het opstellen van het plan zijn voor een groot gedeelte gecompenseerd dankzij SLIM. Het bedrijf heeft in totaal een vergoeding ontvangen van ruim €17.000.

Wat kunnen wij betekenen?

Ontwikkeling is belangrijk voor Nederland, voor subsidies en voor ons! We helpen u graag bij de beoordeling van de geschiktheid van uw plannen voor een aanvraag voor SLIM. Ook hebben we ervaring met andere subsidies op het gebied van scholing waaronder Praktijkleren.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Wij analyseren de geschiktheid van uw plannen aan de hand van de relevante wet- en regelgeving en controleren of aan alle voorwaarden voldaan wordt. 

Stap 2. Voorbereiding aanvraag en indiening

Opstellen van de aanvraag en dienen deze op correcte wijze indienen.

Stap 3. Administratieve verplichtingen

Na indiening helpen wij – indien gewenst – om de administratie goed in te richten, zodat u bij een eventuele controle alle zaken goed op orde heeft.