Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie, gratis geld voor de industrie?

Zoals ongetwijfeld alom bekend heeft de staat de Urgenda-zaak verloren, maar wat betekent dat? Het gevolg hiervan is dat Nederland verplicht is om in 2020 een broeikasgasreductie van 25% te realiseren ten opzichte van 1990. Doordat de staat in hoger beroep is gegaan tegen de eerste uitspraak om ├ęcht actie te ondernemen, is de deadline ondertussen gevaarlijk dichtbij gekomen.

Wat is het gevolg? Nederland geeft flink veel geld uit om voor 31 december 2020 toch nog de doelen te behalen. Vanuit het lopende budget is er direct 28 miljoen vrijgemaakt en naar verwachting zal er op Prinsjesdag flink wat bijkomen voor 2020. Ze zetten dus grof geschut in om de doelen te behalen. Vanuit een maatschappelijk perspectief kun je zeggen dat de overheid haar zaken niet op orde heeft en daarom veel te duur uit is, maar voor de industrie liggen er juist veel kansen.

Vanuit de regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie zijn er flinke bedragen beschikbaar voor bedrijven in de industrie. Maar naar wat voor investeringen is de overheid dan op zoek? Het moet ten eerste bijdragen aan het terugdringen van CO2. Daarnaast moet het kosteneffectief zijn, maar het mag niet binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Ook moet het project voor 2021 afgerond zijn, anders is de overheid te laat.

Gezien de lange voortrajecten bij projecten in de industrie betekent dit dus feitelijk dat het om projecten gaat die eigenlijk al zo goed als klaarliggen. Projecten die hooguit een klein beetje effici├źnter worden gemaakt om maar een terugverdientijd te krijgen van langer dan vijf jaar. Als klap op de vuurpijl hoef je namelijk geen minimum aan CO2 te verminderen en worden de projecten beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Dus industrie, tweak je geplande projecten zo dat je iets aan CO2 bespaart en zorg dat je terugverdientijd langer wordt dan vijf jaar en ophalen die gratis cash! Wel snel zijn, anders ben je te laat.

Persoonlijk advies?