Kabinet evalueert Energie-investeringsaftrek (EIA) en plant veranderingen

25 juli 2023

Het kabinet heeft gereageerd op de evaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021. Uit het rapport blijkt dat meer dan 95.000 aanvragen zijn ingediend door 45.000 belastingplichtigen, wat heeft geleid tot bijna € 6 miljard aan energiebesparende investeringen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedroeg gemiddeld ongeveer € 142 miljoen per jaar, met een totaal van ongeveer € 712 miljoen. Ondanks deze omvangrijke investeringen blijkt de effectiviteit van de EIA beperkt te zijn, met ongeveer 52% van de ondernemers als ‘freeriders’ die dezelfde investeringen zouden hebben gedaan zonder de stimulans van de EIA.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over EIA? Neem contact met ons op.

Aanbevelingen voor verbetering van de EIA

Het rapport bevat enkele aanbevelingen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de EIA te vergroten. Om het percentage ‘freeriders’ te beperken, zullen de onderzoekers aanpassingen maken in de Energielijst, die strikter geactualiseerd zal worden. Bovendien zal de Energielijst meer focus leggen op technieken die vooral het middenbedrijf faciliteren en technologieën met een langere terugverdientijd. Een andere aanbeveling is het verlagen van het aftrekpercentage van de EIA en het onderzoeken van de meest effectieve manier om energiebesparing te bevorderen, zoals een fiscale regeling of een directe subsidie.

Kabinet steunt voortzetting van de EIA

Het kabinet onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies van het rapport en heeft besloten de EIA voort te zetten. De horizonbepaling van de EIA wordt verlengd van 1 januari 2024 naar 1 januari 2029. Er zal echter een nader onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of een fiscale faciliteit of directe subsidie wenselijker is voor de toekomst van de EIA. Dit onderzoek zal naar verwachting in de zomer van 2024 worden afgerond. Indien nodig zal het kabinet de EIA omvormen tot een directe subsidie, zelfs voor het einde van de horizonbepaling in 2029.

Wijzigingen in de Energielijst in 2023

Naast de aanbevelingen voor verbetering, heeft het kabinet ook aangekondigd dat er wijzigingen zullen plaatsvinden in de Energielijst van het lopende jaar. Hierdoor zullen investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en CCS-projecten alsnog in aanmerking komen voor de EIA. Het kabinet zal deze zomer een besluit nemen over de precieze hoogte van het nieuwe aftrekpercentage en het maximale investeringsbedrag, die worden opgenomen in het Belastingplan 2024.

LIFE 1920x800

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.