SDE++ 2023 gepubliceerd: €8 miljard beschikbaar voor duurzame energieproductie en klimaattransitie

26 juli 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de details voor de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023-ronde bekendgemaakt. Met een beschikbaar budget van €8 miljard stimuleert de SDE++ de productie van hernieuwbare energie en de vermindering van broeikasgasemissies. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 september tot en met 5 oktober 2023.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over SDE++? Neem contact met ons op.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie, die subsidie verstrekt gedurende de periode dat een installatie in gebruik is. De subsidie is gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie of verminderde CO2-uitstoot die het gebruik van de installatie oplevert, en varieert afhankelijk van de marktprijs.

Nieuw in deze ronde is de reservering van budget voor specifieke domeinen. De regeling onderscheidt drie domeinen: hoge-temperatuur-warmte, lage-temperatuur-warmte en moleculen. Voor elk van deze domeinen is €750 miljoen van het totale subsidieplafond gereserveerd. De reserveringen voor de domeinen zijn niet gegarandeerd. Als er niet voldoende aanvragen zijn om het gereserveerde budget voor een bepaald domein te gebruiken, vervalt de reservering. Aanvragen die dan overblijven, dingen mee naar het budget dat beschikbaar is voor andere domeinen.

Tegelijk met de nieuwe SDE++ ronde, zijn er ook enkele wijzigingen in de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie gepubliceerd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de indieningseisen voor bepaalde soorten productie-installaties, de omgang met negatieve elektriciteitsprijzen, terugvordering van teveel betaalde voorschotten, rapportage van productie-installaties met veel operationele kosten en duurzaamheidseisen voor installaties die biomassa gebruiken.

zon

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.