Subsidies en private investeringen (private equity)

Subsidies en private equity (PE) zijn twee verschillende financieringsinstrumenten met verschillende doelen en structuren. Hoewel ze op het eerste gezicht (mogelijk) tegenstrijdig lijken te zijn – subsidies zijn vaak publieke gelden verstrekt door overheden of non-profitorganisaties, terwijl private equity investeringen worden gedaan door private investeerders in ruil voor aandelenbelangen in bedrijven – kunnen ze in veel gevallen wel degelijk samenwerken.

Hieronder volgen enkele voordelen van het combineren van deze twee vormen van financiering en een aantal ‘risico’s’. Allereerst de voordelen:

  • Complementaire financiering: Subsidies kunnen worden gebruikt als aanvulling op private equity-financiering en vice versa. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld private equity-investeringen gebruiken om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden of te herstructureren, terwijl ze subsidies benutten voor specifieke projecten, zoals onderzoek en ontwikkeling, milieuvriendelijke initiatieven of het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Daarnaast is het zo dat er bij veel subsidieprojecten een stuk co-financiering / een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dit kan vanuit de PE-investering komen. Om dit complementaire beeld te bevestigen wijzen we graag naar de EIC Accelerator, een subsidieregeling waarbij er zowel subsidie als equity aangevraagd kan worden.
  • Risicovermindering: Subsidies kunnen helpen om het risico voor private equity-investeerders te verminderen door extra financiering te bieden voor specifieke projecten of activiteiten. Dit kan de aantrekkelijkheid van een investering vergroten en het rendement op de investering verbeteren.
  • Innovatie en groei: Subsidies kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van innovatie en groei in bedrijven die private equity-financiering ontvangen. Door subsidies te gebruiken voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken en nieuwe marktkansen benutten.
  • Minder verwatering, subsidies leiden tot minder verwatering omdat er minder privaat geld hoeft te worden opgehaald. Dat is voor veel ondernemers vaak erg belangrijk.

Aan de andere kant zijn er ook een aantal aspecten waarbij rekening mee moet worden gehouden wanneer deze opties gecombineerd worden:

  • Complexiteit en administratieve lasten: Het verkrijgen en beheren van subsidies kan (net als het aan boord krijgen van een private investeerder) tijd kosten zijn en gepaard gaan met aanzienlijke administratieve vereisten. Dit kan extra kosten met zich meebrengen en de operationele efficiëntie van bedrijven verminderen. Ziet een investeerder dit zitten?
  • Afbeelding van behoefte: Het ontvangen van subsidies kan de perceptie wekken dat een bedrijf afhankelijk is van externe financiering en mogelijk de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor private equity-investeerders verminderen. Al ziet men dit doorgaans eerder als risicovermindering dan als probleem.
  • Regelgevingsrisico’s: Subsidies worden vaak beheerst door regelgeving en nalevingsvereisten. Het niet naleven van deze vereisten kan leiden tot boetes, terugvorderingen van subsidiegelden en daarmee in zeldzame gevallen tot reputatieschade voor bedrijven en investeerders.
  • Exit-strategieën en liquiditeit: Bij het combineren van subsidies en private equity is het belangrijk om rekening te houden met de impact op exit-strategieën en liquiditeit. Sommige subsidies kunnen beperkingen opleggen aan de verkoop van activa of de overdracht van eigendom, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheden voor private equity-investeerders om hun investeringen te liquideren en rendement te behalen.

Kortom, hoewel subsidies en private equity zeer verschillende financieringsinstrumenten zijn kunnen ze in veel gevallen goed samengaan om de groei, innovatie en waardecreatie in ondernemingen te stimuleren.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies