MIA/Vamil en EIA, goed voor het milieu en dus goed voor onze toekomst!

Al een aantal decenia probeert de overheid door middel van fiscale maatregelen investeringen te stimuleren die het milieu minder belasten of helpen bij energiebesparing (en daarmee ook de energietransitie). Hierbij gaat het om investeringen in bedrijfsmiddelen die nog niet volledig gangbaar zijn in Nederland. Door de investeringsaftrek wordt de keuze om in deze bedrijfsmiddelen te investeren makkelijker gemaakt voor ondernemingen. In 2022 zijn met name de MIA-investeringen extra aantrekkelijk door de hogere percentages: 27 (was 13,5), 36 (was 27) en 45 (was 36). Het EIA-percentage is gelijk gebleven: 45,5%.

Werking MIA/Vamil en EIA

Elk jaar wordt er een actuele lijst gemaakt met bedrijfsmiddelen die voor MIA/Vamil en EIA in aanmerking komen. Bij een investering in een bedrijfsmiddel die op de lijst staat moet binnen drie maanden na de datum van investeringsverplichting (aanschaf/ opdrachtbevestiging) een aanvraag worden ingediend. Bij goedkeuring van een investering wordt dit verwerkt in de aangifte winstbelasting. Alleen ondernemers die winst (gaan) maken kunnen dus profiteren van deze regelingen. Toepassing van MIA en EIA leidt er toe dat een deel van het investeringsbedrag van de winst mag worden afgetrokken. Een lager winstbedrag betekent dat er minder belasting betaald hoeft te worden. Dit wordt het netto voordeel genoemd.

Rekenvoorbeeld MIA/Vamil en EIA

Een ondernemer die vennootschapsbelasting moet betalen, heeft een winst van € 600.000. De belasting is  € 154.800. Een EIA-investering van € 150.000 resulteert in een aftrek van € 68.250 (45,5%), waardoor de winst verlaagd wordt tot € 531.750 en de belasting € 137.191 wordt, een voordeel van € 17.609. Voor lagere winstbedragen (onder € 395.000) is het voordeel iets minder omdat de winstbelasting lager is (15%).

Bij MIA-bedrijfsmiddelen wordt door de letter voor de code aangegeven welk percentage MIA van toepassing is en of daarnaast Vamil (over 75% van de MIA-investering) mag worden toegepast.

Als Vamil toegepast mag worden, kan de investering afgeschreven worden in een regime dat de ondernemer zelf kiest i.p.v. de gebruikelijke termijn van 3 of 5 jaar. Vaak wordt gekozen om het gehele bedrag dat in aanmerking komt in één keer af te schrijven. Dit verlaagt de winst in dat jaar en verhoogt de winst in latere jaren. Het is dus een liquiditeitsvoordeel. Met de huidige rentestand is van een rentevoordeel bijna geen sprake meer.

MIA/Vamil en EIA in 2022

Eind december 2021 zijn de nieuwe lijsten voor 2022 gepubliceerd.  Deze lijsten gelden voor investeringsverplichtingen die vanaf 1-1-2022 zijn aangegaan.

De beide lijsten zijn weer uitgebreid. Op de MIA-lijst staan 32 nieuwe bedrijfsmiddelen en er zijn 28 bedrijfsmiddelen van de lijst verwijderd. Op de EIA-lijst zijn 8 bedrijfsmiddelen verwijderd en 12 nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd. Opvallend is dat de nieuwe bedrijfsmiddelen met name betrekking hebben op onderdeel C (mobiliteit) en E (Energietransitie , waterstof). De bedrijfsmiddelen zijn verdeeld over verschillende hoofdstukken zodat het eenvoudiger is om na te gaan of een investering op de lijsten staat. Veel beschrijvingen van bedrijfsmiddelen zijn ook aangepast aan de laatste technische ontwikkelingen. Om teleurstelling te voorkomen is het goed om bij de voorbereiding van een investering (offerte uitvraag)  na te gaan of een bedrijfsmiddel (nog steeds) op de lijst staat. Daarnaast moet gelet worden op diverse kleine criteria en voorwaarden, dus wees verstandig en laat een specialist helpen bij de voorbereiding en indiening van een aanvraag.

Laten we proberen dit jaar gebruik te maken van deze extra stimulans en gelijktijdig daardoor bij te dragen aan een betere toekomst.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies