AanZET subsidie voor de aanschaf van emissieloze vrachtwagens vanaf april 2023 weer open

Vanaf april 2023 is het weer mogelijk om AanZET subsidie aan te vragen. Deze regeling ondersteunt de aankoop of financial lease van volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto’s. Op dit moment bereiden het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RVO de regeling nog voor. Informatie over het budget en de exacte datum van openstelling, volgt zo snel mogelijk na publicatie in de Staatscourant.

Meer informatie over TEK-subsidie bekend

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) krijgt steeds meer vorm. Waar eerder al bekend was dat de subsidie beoogt het energie-intensieve mkb meer tijd te geven een toekomstbestendiger bedrijfsmodel te maken is er deze week meer informatie naar buiten gekomen.

Investeringsregeling POP3+ per december open

Vanaf 1 december 2022 t/m 31 januari 2023 kunnen landbouwers gebruik maken van de investeringsregeling POP3+. Het doel is om financiële steun te bieden voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen waarmee agrariërs hun bedrijf op een duurzame manier op het gebied van innovatie en modernisering kunnen versterken.

Prinsjesdag 2022 en subsidies

Gisteren is de nieuwe Rijksbegroting voor 2023 aan de Kamer gepresenteerd. Een belangrijk koffertje met hierin de Miljoenennota en de veranderingen die ons volgend jaar te wachten staan. Mocht je niet alles gelezen hebben dan brengen we je hierbij graag op de hoogte van de wijzigingen wat betreft subsidies.

Eurostars sluit bijna en gaat op 6 januari 2023 weer open

Het Eureka Eurostars programma is tot 15 september 2022 nog geopend voor het indienen van aanvragen. De volgende openstelling van dit programma staat gepland op 6 januari 2023. Bedrijven kunnen hun aanvraag indienen tot 9 maart 2023.

Voorstel nieuwe bedrijfsmiddelen EIA 2023

Tot uiterlijk 1 september kunnen leveranciers en producenten een voorstel indienen om nieuwe bedrijfsmiddelen toe te voegen op de EIA-lijst voor 2023. Ook kunnen voostellen ingediend worden om bestaande codes aan te passen. In het online formulier komen vragen aan bod over o.a. de technische werking, energiebesparing, investeringskosten, terugverdientijd en toepassingsmogelijkheden.

Nieuwe Openstelling Nationaal Groeifonds

Vanaf 1 januari t/m 3 februari 2023 17:00u opent de derde subsidieronde van het Nationaal Groeifonds voor partijen die investeren in kennisontwikkeling of onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Er is in totaal €2 miljard subsidie beschikbaar voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen.