VEKI opnieuw geopend met een verlengde openstelling

De wijzigingen in de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII), ook bekend als VEKI, zijn bedoeld om investeringen van bedrijven in de industrie te ondersteunen, gericht op het kosteneffectief verminderen van CO2-emissies in Nederland. De recente aanpassingen omvatten een verlenging van de looptijd met een jaar tot augustus 2025 en een verhoging van het maximale subsidiebedrag van € 15 miljoen naar € 30 miljoen. Deze verhoging werd mogelijk gemaakt door een aanpassing van de algemene groepsvrijstellingsverordening, die meer steunruimte biedt voor dergelijke initiatieven.

Meer aanvragen dan beschikbaar budget voor AanZET-subsidie

Het succes van de subsidieregeling AanZET voor elektrische vrachtauto’s is overweldigend gebleken sinds de opening op 26 maart jongstleden. Het aantal aanvragen van ondernemers heeft het beschikbare budget nu al volledig uitgeput. Het blijkt dat de populariteit van de subsidieregeling AanZET voor elektrische vrachtauto’s groter is dan ooit. Het budget voor deze regeling is op de tweede dag, 27 maart, reeds met € 1,5 miljoen overtekend, wat betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is.

DUMAVA-budget waarschijnlijk verruimd

Op maandag 3 juni gaat de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) weer open voor het indienen van aanvragen. Afgelopen jaren was er zo veel belangstelling voor de subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed dat de geldpot al één dag na openen leeg was.

Start van de MOOI-regeling 2024

De Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling voor 2024 opent binnenkort de vooraanmeldingen. Belangstellenden kunnen hun projecten indienen vanaf 19 maart 2024, met een einddatum voor vooraanmelding op 18 april 2024. De periode voor de definitieve aanvraag start op 4 juni en loopt tot 5 september 2024.

Nieuwe EIA- en MIA-lijsten 2024 bekend gemaakt

Net voor 31 december 2023 zijn de nieuwe lijsten met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) gepubliceerd.

Updates Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2024

Het ministerie van Economie en Klimaatbeheer zet een stap vooruit in de ondersteuning van duurzame energie-initiatieven met de Subsidieregeling voor de opschaling van hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE).

Subsidieregeling Praktijkleren verlengd tot en met 2028

De Nederlandse overheid heeft onlangs aangekondigd dat de Subsidieregeling praktijkleren is verlengd tot 31 december 2028. Deze beslissing komt na een positieve evaluatie van de regeling en is een antwoord op de vraag van de Tweede Kamer om de regeling bij een positieve evaluatie te verlengen voor een periode van vijf jaar.