Subsidieregeling Praktijkleren verlengd tot en met 2028

De Nederlandse overheid heeft onlangs aangekondigd dat de Subsidieregeling praktijkleren is verlengd tot 31 december 2028. Deze beslissing komt na een positieve evaluatie van de regeling en is een antwoord op de vraag van de Tweede Kamer om de regeling bij een positieve evaluatie te verlengen voor een periode van vijf jaar.

SDE++ 2023 : ruim € 16,3 miljard aangevraagd

Minister Jetten van het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat voor de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) van dit jaar een historisch hoge € 16,3 miljard aan aanvragen is ingediend.

Subsidie voor duurzame recycling van plastic met Circular Plastics NL

Er wordt € 47,2 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de recycling van kunststoffen en de bestaande knelpunten in dit proces aan te pakken. Deze investering is in lijn met de Nederlandse ambities om voor 2030 50% circulaire kunststoffen te realiseren en uiteindelijk 100% circulariteit in 2050. Aanvragen kunnen worden ingediend tot donderdag 11 januari 2024 17:00.

EIA 2023 tussentijds aangepast

De lijst van in aanmerking komende investeringen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is tussentijds uitgebreid. Met ingang van 5 september jl. kunnen bedrijven ook profiteren van belastingvoordelen voor specifieke investeringen in de glastuinbouw, warmte- en koudenetten, en CO2-afvang voor permanente opslag.

Nederland investeert €1,4 miljard in duurzaam vervoer: van elektrische auto’s tot waterstof in wegvervoer

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft recentelijk de Tweede Kamer geïnformeerd over een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteitssector te verduurzamen. Met een budget van ruim €1,4 miljard focust het nieuwe beleid zich op verschillende facetten van vervoer, waaronder elektrische auto’s, waterstof in het wegverkeer en goederenvervoer, en verduurzaming van de zeevaart.

Kabinet evalueert Energie-investeringsaftrek (EIA) en plant veranderingen

Het kabinet heeft gereageerd op de evaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021. Uit het rapport blijkt dat meer dan 95.000 aanvragen zijn ingediend door 45.000 belastingplichtigen, wat heeft geleid tot bijna € 6 miljard aan energiebesparende investeringen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedroeg gemiddeld ongeveer € 142 miljoen per jaar, met een totaal van ongeveer € 712 miljoen.