Blogs

Lees hier meer over de subsidieontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en innovatie. In onze nieuwsberichten vindt u het laatste nieuws op het gebied van subsidies. 

Algemeen

Hoe maakt u de grootste kans op een subsidie?

Als subsidieadviseur zien wij veel projecten langskomen en schrijven wij veel aanvragen. De vraag die we hierbij altijd krijgen is: “hoe groot is de kans dat we deze subsidie toegekend krijgen?”. Een begrijpelijke vraag natuurlijk, want u doet een aanvraag niet voor niets. Het antwoord loopt nogal uiteen.

Lees verder
Innovatie

Subsidies voor innovatief MKB

Financiering kan lastig zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, zeker als het om bedrijven gaat die een lage omzet hebben, maar toch veel in R&D investeren. Banken zijn op zoek naar zekerheid en eisen vaak iets van een onderpand, wat startups over het algemeen niet kunnen bieden. Daarom wordt in de eerste jaren van een bedrijf over het algemeen naar Equity gekeken als belangrijkste bron van kapitaal.

Lees verder
Algemeen

Het nut van een subsidieadviseur

Allereerst de vraag, waarom zou u er een nodig hebben, kan ik dit niet zelf doen? Dit zijn logische vragen die men zichzelf kan stellen zodra dit onderwerp op tafel komt. In bepaalde gevallen kan dat, maar loont dit gezien de inspanning? Het hangt van vele factoren af. Een daarvan is het soort subsidie.

Lees verder
Duurzaamheid

De plussen en minnen van de SDE++

Om te voldoen aan de verplichtingen onder het Parijsakkoord van 2015, is het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen (ten opzichte van 1990). De SDE+, de belangrijkste Nederlandse regeling als het gaat om duurzame energieopwekking, gaat daarom fundamenteel veranderen.

Lees verder
Algemeen

Urenadministratie en andere regels subsidie

Na de indiening van een subsidieaanvraag denken de meeste aanvragers dat het belangrijkste werk gedaan is. Dat is echter niet zo! De uitvoering van een project en de administratie daarbij is net zo belangrijk. Het duurt vaak een tijd voordat duidelijk wordt of de aanvraag goedgekeurd is. Het is goed om deze tijd te gebruiken om na te gaan welke administratieve verplichtingen aan de aanvraag verbonden zijn en hoe hier aan voldaan kan worden.

Lees verder
Duurzaamheid

Subsidies voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Dankzij blockchain en andere soortgelijke ontwikkelingen komt er bij de consument een groeiende bewustwording van en vraag naar duurzame producten. Ook toont het groeiend aantal Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenanten aan dat steeds meer ondernemingen de noodzaak zien van eerlijke en transparante productieketens.

Lees verder
Innovatie

WBSO controle RVO, wat nu?

Heeft u een aankondiging van een WBSO controle ontvangen van RVO? Geen paniek! Tijd om u goed voor te bereiden en uw WBSO-administratie goed op orde te hebben. Om hier succesvol doorheen te komen is het belangrijk te letten op de volgende zaken.

Lees verder
Duurzaamheid

EIA in vijf stappen

De schokkende nieuwsberichten van de klimaatverandering, gepaard met trieste beelden van een uitgebrand Amazonegebied, verhongerende ijsbeer en steeds meer natuurrampen verrassen ons helaas niet meer. Wat ons wel blijft verrassen zijn de mooie, innovatieve en duurzame producten die op de markt blijven komen door diverse ondernemers die tegengewicht bieden.

Lees verder
Arbeidsmarkt

Nog drie jaar Praktijkleren

Gelukkig is er in december bepaald dat ook voor de komende drie school/studie jaren budget zal vrij komen en er weer aanvragen kunnen worden ingediend. Op basis van de regeling kunnen werkgevers een bijdrage aanvragen voor de kosten van begeleiding van leerlingen/studenten bij opleidingen van verschillende niveaus (van vmbo tot universitair).

Lees verder