Blogs

Lees hier meer over de subsidieontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en innovatie. In onze nieuwsberichten vindt u het laatste nieuws op het gebied van subsidies. 

Algemeen

Urenadministratie en andere regels subsidie

Na de indiening van een subsidieaanvraag denken de meeste aanvragers dat het belangrijkste werk gedaan is. Dat is echter niet zo! De uitvoering van een project en de administratie daarbij is net zo belangrijk. Het duurt vaak een tijd voordat duidelijk wordt of de aanvraag goedgekeurd is. Het is goed om deze tijd te gebruiken om na te gaan welke administratieve verplichtingen aan de aanvraag verbonden zijn en hoe hier aan voldaan kan worden.

Lees verder
Duurzaamheid

Subsidies voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Dankzij blockchain en andere soortgelijke ontwikkelingen komt er bij de consument een groeiende bewustwording van en vraag naar duurzame producten. Ook toont het groeiend aantal Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenanten aan dat steeds meer ondernemingen de noodzaak zien van eerlijke en transparante productieketens.

Lees verder
Innovatie

WBSO controle RVO, wat nu?

Heeft u een aankondiging van een WBSO controle ontvangen van RVO? Geen paniek! Tijd om u goed voor te bereiden en uw WBSO-administratie goed op orde te hebben. Om hier succesvol doorheen te komen is het belangrijk te letten op de volgende zaken.

Lees verder
Duurzaamheid

EIA in vijf stappen

De schokkende nieuwsberichten van de klimaatverandering, gepaard met trieste beelden van een uitgebrand Amazonegebied, verhongerende ijsbeer en steeds meer natuurrampen verrassen ons helaas niet meer. Wat ons wel blijft verrassen zijn de mooie, innovatieve en duurzame producten die op de markt blijven komen door diverse ondernemers die tegengewicht bieden.

Lees verder
Arbeidsmarkt

Nog drie jaar Praktijkleren

Gelukkig is er in december bepaald dat ook voor de komende drie school/studie jaren budget zal vrij komen en er weer aanvragen kunnen worden ingediend. Op basis van de regeling kunnen werkgevers een bijdrage aanvragen voor de kosten van begeleiding van leerlingen/studenten bij opleidingen van verschillende niveaus (van vmbo tot universitair).

Lees verder
Innovatie

Het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2021-2027

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2019 een voorlopig voorstel gepubliceerd voor het nieuwe kaderprogramma met een budget van zeker €100 miljard. Horizon Europe zal Horizon 2020 opvolgen, maar wordt vernieuwender en ambitieuzer. Twintig procent van onderzoek en innovatie wereldwijd is uit Europa afkomstig, alsmede een derde van alle hoogstaande academische publicaties.

Lees verder
Duurzaamheid

Vind de balans in uw WBSO-aanvraag

Vragenbrief over uw WBSO-aanvraag ontvangen? Zeer grote kans dat het aan één van de twee volgende beoordelingspunten ligt. De RvO beoordeelt allereerst of uw project voldoende technische complexiteit bevat. Vervolgens beoordelen ze of uw oplosrichtingen duidelijk genoeg beschreven zijn.

Lees verder
Innovatie

3 Tips voor een succesvolle SME-aanvraag

Binnenkort gaat de nieuwste indieningsronde van het Europese SME fase 2 instrument weer open. Ook dit najaar wagen honderden Europese startups zich weer in deze competitie, waarvan slechts een enkeling ook zal worden beloond met subsidie.

Lees verder